Afbeelding

De geschiedenis van het Nutsdepartement Kampen

Algemeen

KAMPEN – In de Stadskazerne wordt op 10 december een inleiding gegeven over de geschiedenis van het Nutsdepartement Kampen. Sprekers zijn Jaap Bruins Slot, lid van historische vereniging Jan van Arkel en van het Nutsdepartement Kampen en Herman Harder, voorzitter van het Nutsdepartement Kampen. Aanvang 20.00 uur.

Het Nutsdepartement Kampen werd in 1819 opgericht. Meerdere keren is daarover geschreven in de Kamper Almanak en eind 1997 verscheen een herdenkingsboek, ‘En nooit wordt hij van Weldoen moe’, waarvoor S.Hörchner jarenlang archiefonderzoek deed.

Over het Nut

Het departement Kampen van de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen is een zelfstandige vereniging.Samen met ruim 75 andere departementen vormt het departement een onderdeel van de landelijke vereniging Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.Het departement stelt zich ten doel het maatschappelijk en cultureel welzijn van individu en gemeenschap te bevorderen, onafhankelijk van een levensbeschouwelijke, politieke of economische groepering. Alle activiteiten van het departement zijn gericht op bovengenoemde doelstelling en hebben geen winstoogmerk