Afbeelding

Exploitatie Sportfondsen Nederland stopt: Welke vlag wappert er straks bij De Steur?

· leestijd 3 minuten Algemeen

(door Niek Teune)

KAMPEN – Sportfondsen Nederland wil stoppen met de exploitatie van zwembad De Steur. Vooral de inkomsten uit horeca en recreatief zwemmen blijven achter bij de verwachtingen van de organisatie. De kans dat het zwembad nu per 1 november de deuren moet sluiten is volgens wethouder Meijering ‘niet waarschijnlijk, maar ook niet onmogelijk’.

Het zwembad draaide zowel in 2017 als 2018 ruim 200.000 euro verlies. Ook voor 2019 laten de voorlopige jaarresultaten een fors tekort zien van om en nabij de 250.000 euro. Die resultaten en het feit dat er door de coronacrisis druk staat op het concern Sportfondsen als geheel heeft de exploitant doen besluiten om het contract, dat oorspronkelijk tot 2027 liep, op te zeggen. Door de vooraf afgesproken opzegtermijn is Sportfondsen zodoende per 1 november van dit jaar geen exploitant van zwembad De Steur meer.

Daniëlle Koopman, algemeen manager van het zwembad, werd enigszins overvallen door het bericht van de directie van Sportfondsen Nederland om te stoppen met de exploitatie van De Steur. “Ik voelde aan dat de keuze om met Kampen te stoppen een keer zou kunnen komen. We hebben er alles aan gedaan om het zwembad rendabel te krijgen. Maar het tekort is ondertussen te groot om zomaar te overbruggen. Je leest dat mensen vinden dat wij ons verschuilen achter het coronavirus, maar dat is niet zo. Door het coronavirus is de beslissing om te stoppen alleen eerder genomen.”

Wethouder Geert Meijering noemt de beslissing van Sportfondsen ‘een pittige boodschap’. Toch kwam de keuze van de organisatie ook voor Meijering niet totaal onverwacht. “We wisten al een tijdje dat Sportfondsen in zwaar weer zat. De afgelopen twee jaar werden er forse verliezen geleden. Tot op heden straalden ze uit vertrouwen te hebben dat ze van de rode cijfers eens zwarte cijfers konden maken. Maar vorige week dinsdag hebben ze aangegeven dat vertrouwen niet meer te hebben.” Welke financiële consequenties dit voor de gemeente heeft, is voor de wethouder op dit moment nog niet helder.

Sportfondsen liet Meijering weten dat het concern ‘bij de inschrijving voor het nieuwe zwembad te optimistisch is geweest ten aanzien van het recreatieve zwemmen en de horeca’. Koopman legt uit: “Door concurrentie moesten wij heel scherp inschrijven voor de aanbesteding. In die tijd dacht Sportfondsen dat de exploitatie voor dat bedrag haalbaar was.” Op de vraag hoog het bedrag is, kan Koopman geen concreet antwoord geven. Wel maakt ze duidelijk dat Sportfondsen gerekend had op een hoger aantal recreatieve zwemmers dan nu het geval is. “In het oude zwembad kwamen veel recreatieve bezoekers en de gedachte was dat die vast mee zouden gaan naar het nieuwe zwembad. Achteraf is dat misschien wel wat naïef geweest. Maar we hadden ook geen ervaringscijfers van het nieuwe zwembad; we moesten toch een gok nemen. Helaas heeft het anders uitgepakt.”

Wethouder Meijering beaamt dat Sportfondsen in 2014 een hele scherpe inschrijving gedaan heeft. “Zij hebben toen aannemelijk gemaakt dat ze het voor dat bedrag konden doen. Het zou een hele opgave worden om het waar te maken. Tegelijkertijd is dat hoe het werkt: het bedrijf wilde een risicodragende exploitatie aangaan, maar hun inschatting is niet uitgekomen. Dat is overigens geen verwijt richting Sportfondsen. Er is hard gewerkt en dan is het jammer dat het hen ondanks de inspanningen niet gelukt is.”

Tot 1 november exploiteert Sportfondsen het zwembad nog. “We gaan verder waar we gebleven waren als het coronavirus voorbij is. Alle medewerkers zullen ongetwijfeld hun beste beentje voor blijven zetten, net als anders. De bezoeker hoeft er straks niets van te merken”, zegt Koopman. Ze geeft aan dat ook het zwembadpersoneel zowel voor als na 1 november weinig van de veranderingen hoeft te merken. “In principe kan hier een andere vlag gaan wapperen, maar het personeel zal nodig zijn om het zwembad draaiende te houden. Welke exploitant er ook komt.”

De kans dat op 1 november de deuren van het zwembad gesloten zijn, achten zowel Meijering als Koopman heel klein. “Maar onmogelijk is het niet”, geeft Meijering toe. “Wij zullen als gemeente een balans moeten vinden tussen een zwembad dat open is voor verenigingen en inwoners en tegelijkertijd moeten wij ons zakelijk opstellen als opdrachtverlener richting de exploitant.” Dat zou, paradoxaal genoeg, ook na 1 november weer Sportfondsen kunnen zijn. Koopman: “Sportfondsen Nederland wil graag door. Maar dat zullen we dan bijvoorbeeld per maand moeten bekijken, tegen andere financiële voorwaarden. Ook bij een nieuwe aanbesteding zou Sportfondsen echt weer mee willen doen. De kans dat onze vlag bij zwembad De Steur blijft wapperen, is er nog steeds.”