Afbeelding

Verbreding sluizen 'nog geen verloren zaak'

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Michiel Satink)
KAMPEN ? Na de afwijzing van de Europese Unie van een miljoenensubsidie lijkt het plan voor de verbreding van de sluizen bij Kornwerderzand verder weg dan ooit. Wethouder Geert Meijering (Economie, CDA) houdt er de moed in. ?We staan met 1-0 achter maar de wedstrijd is nog niet gespeeld. Het is nog geen verloren zaak.?


De Afsluitdijk gaat op de schop. Regionale overheden, met een belangrijke rol voor de havens van Kampen, Zwolle en Meppel, willen dat het sluizencomplex in de dijk bij Kornwerderzand ook wordt aangepakt. De sluizen moeten dieper en breder worden en daarna moet ook de vaargeul door het IJsselmeer verdiept worden. Zo moeten de binnenhavens aan het IJsselmeer bereikbaar worden voor zeeschepen. Bij de aanleg van de Zuiderzeehaven is al rekening gehouden met deze wens. Maar het lijkt langzaamaan een wensdroom te worden. In het voorjaar werd de Europese Unie om een bijdrage van 55 miljoen euro gevraagd, een belangrijk deel van de totale projectkosten van ruim 138 miljoen euro. Maar de Europese Unie wees de plannen af. ?De aanvraag was niet zoals gewenst?, zegt wethouder Geert Meijering voorzichtig. ?Maar volgend jaar is er gelegenheid opnieuw een aanvraag te doen.?

Een van de hoofdredenen voor de EU om de subsidie af te wijzen is dat het project nog niet in 'een volwassen fase' zit. De EU wil onder meer de gevolgen voor natuur en milieu weten, zegt Meijering. Een Milieu Effect Rapportage wordt mogelijk later dit jaar opgesteld. Ook staat duidelijk vermeld dat de aanvraag 'over optimistic' is. Zijn de doelen wel realistisch? Meijering: ?Met die feedback moeten we iets. Het is achteraf altijd makkelijk praten. We kregen vanuit Brussel positieve signalen na een voorlopige beoordeling van de aanvraag. We zijn op de goede weg, maar zijn naar huis gestuurd om huiswerk te maken.? Maar is het geen huiswerk na al gezakt te zijn voor het examen? Den Haag heeft eerder aangegeven rond deze tijd toch echt van de regionale overheden duidelijkheid te willen. Immers, het project met de Afsluitdijk moet ook in gang gezet worden, met of zonder uitbreiding van het sluizencomplex. ?Ik heb niet de inschatting dat het te laat is?, zegt Meijering. ?Het is een project met een lange adem. Ik heb nog steeds de opvatting dat het goed is voor de BV Nederland als de sluis verbreedt en de vaargeul verdiept wordt. Er is zo'n groot belang mee gediend.?

Naast de EU moeten ook het bedrijfsleven, de rijksoverheid en de regionale overheden hun bijdrage leveren. Bedrijven hebben al miljoenen toegezegd, meent Meijering. De rijksoverheid moet, net als de EU, nog overtuigd worden. De regionale overheden hebben recent Joop Atsma aangetrokken als hun onafhankelijk voorzitter. Het Eerste Kamerlid en voormalig staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu moet daarbij zijn bronnen in Den Haag aanboren. Maar valt er wat te halen bij de rijksoverheid die eerder aangaf er geen geld voor over te hebben? Meijering: ?Dat denk ik wel. Het project biedt kansen voor bedrijven van het noordelijkste puntje in Friesland tot aan Zwolle. Dat is een behoorlijk groot gebied.? Hoewel de EU schrijft dat het project voornamelijk positief is voor alleen regionale bedrijven, denkt Meijering dat een Europese subsidie wel degelijk op zijn plaats is. ?We maken onderdeel uit van een logistieke corridor naar het noordoosten van het continent. Bedrijven uit Hamburg, Rostock en de Baltische Staten kunnen straks ook de havens aan het IJsselmeer bereiken. Dus heeft het project ook effect voor de bedrijven en havens daar.?

Afwijzing
De EU geeft meerdere redenen aan om financiering voor het project af te wijzen, blijkt uit stukken van de provincie Friesland. De Europese Commissie schrijft: ?Het project is relevant aangezien het de verbindingen tussen de Noordzee en de binnenlandse waterwegen en havens van Noord-Nederland verbetert. Echter, de werken hebben een beperkte toegevoegde waarde voor de Europese Unie aangezien de sluizen hoofdzakelijk de regio bedienen.? Bovendien is het project slechts in de planningsfase en moeten belangrijke stappen gezet worden voordat het werk in gang gezet kan worden. ?Echter het implementatieplan is overoptimistisch en methodes en procedures voor risicomanagement zijn niet adequaat beschreven gezien de omvang van het project.? (Citaten vertaald uit het Engels, MS)