Toegang Spoorstraat vanaf de Oosterlandenweg
Toegang Spoorstraat vanaf de Oosterlandenweg (foto: Maarten van Gemert)

Gemeente aan zet in laatste fase revitalisering Spoorlanden

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)
KAMPEN – Het opwaarderen van bedrijventerrein Spoorlanden in IJsselmuiden is volop gaande. Provincie, gemeente en bedrijven hebben sinds 2014 geïnvesteerd in de revitalisering van het industrieterrein. Dit jaar is de laatste fase aangebroken. Daarin pakt de gemeente, samen met de ondernemers, de herinrichting van openbare ruimte en infrastructuur aan. In meerdere fases, te beginnen met de Spoorstraat.

Het bedrijventerrein Spoorlanden tussen de Zwolseweg en de Oosterlandenweg is organisch ontstaan na de jaren zestig van de vorige eeuw. Sinds twee jaar wordt het aangeduid als Spoorlanden 1. Toen werd de Spoorlandenweg overgestoken en op de vroegere weidegrond wordt Spoorlanden 2 ontwikkeld. In juni van dit jaar werd het aanbreken van de laatste fase gevierd van het grootscheepse revitaliseringsproject voor Spoorlanden 1. In delen wordt nu de openbare ruimte van Spoorlanden 1 aangepakt, te beginnen met het middelste deel van de Spoorstraat en diens kruisingen met Kraton en Oosterlandenweg. Voor deze fase 1a is al budget beschikbaar.

Deelfases
Vanuit gemeente Kampen is Elisabeth Ekker als projectleider verbonden aan het revitaliseringsproject. Samen met de ondernemers is een prioriteitenlijstje opgesteld van aan te pakken knelpunten in het openbaar gebied. De Spoordwarsstraat volgt in fase 1b. Daarna zijn Kraton (fase 2), Ondernemersstraat plus laatste deel Spoorstraat (fase 3) en De Hoge Bomen plus eerste deel Spoorstraat (fase 4) aan de beurt.
De ondernemers wilden graag de Spoorstraat als eerste aangepakt zien vanwege de doorgaande functie van de straat. Behalve voor fase 1a is er nog geen budget beschikbaar om de ruimtelijke kwaliteit en uitstraling van Spoorlanden te verbeteren. Er wordt een meerjarig investeringsplan opgesteld voor de fases 1b, 2, 3 en 4. Dat wordt meegenomen in de perspectiefnota waarover uiteindelijk de gemeenteraad besluit.
Vanuit de provincie is de toegezegde subsidie van een miljoen beschikbaar tot 1 januari 20022. De uiterste datum van één januari 2021, waarop het werk begonnen moest zijn, is verlengd in lijn met de coronavertraging die het gehele project heeft opgelopen.


Fase 1a -:Spoorstraat noordwaarts vanaf de kruising met Kraton (foto: Maarten van Gemert)

Proces
Naast binnenstadsmanager van Kampen is Leo Hoksbergen werkzaam voor Focus-Mkb. Vanuit dit adviesbureau begeleidt hij sinds maart 2019 het proces voor de verdere revitalisering van Spoorlanden 1. Hij adviseert de ondernemers bij het opzetten van een nieuwe beheerorganisatie voor het industrieterrein. Dat vindt plaats in nauwe samenwerking met gemeente, ondernemers en pandeigenaren op Spoorlanden. De revitalisering komt voort uit afspraken tussen Provincie Overijssel, Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) en gemeente Kampen om het industrieterrein duurzaam te versterken.
Belangrijke aandachtspunten zijn het verbeteren van de publieke en private uitstraling van het industrieterrein, groenbeheer, Keurmerk Veilig Ondernemen (cameratoezicht) en de organisatie van ondernemers op het industrieterrein (beheerorganisatie). De aanbesteding van het werk wordt nu voorbereid en de verwachting is dat na volgend jaar zomer de schop de grond in kan.

Kavels
Aan de grens van Spoorlanden 1 langs de Oosterlandenweg zijn nieuwe bedrijfspanden verrezen. Vier bedrijven zijn daar nu operationeel terwijl voor vier andere bedrijven, waaronder een benzinestation, bouwplannen worden gemaakt. Aan die zijde van het oude bedrijventerrein liggen nog enkele beschikbare kavels braak. De gemeente heeft geen grond meer uit te geven, evenmin aan de kop van Spoorlanden (zijde Zwolseweg). Daar wacht alleen nog de revitalisering.
Projectontwikkelaar De Gilden Bouw en Onderhoud heeft aan de kant van de Spoorlandenweg nog ongeveer een hectare beschikbare grond in voorraad. Daarvoor wordt nu een bouwplan ontwikkeld.
De Gilden verzorgt zelf de ontwikkeling van die locatie.
Na Spoorlanden 1 is Haatland aan de beurt. Dit oude bedrijventerrein wacht ook een revitaliseringsslag maar die plannen en voorbereiding staan nog in de kinderschoenen. Spoorlanden 1 belooft er volgend jaar weer piekfijn bij te liggen.