Afbeelding
boekomslag

Historisch kaartmateriaal en dronefoto’s in ‘Atlas van de IJssel’

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Het boek ‘Atlas van de IJssel’ door Tjirk van der Ziel en Albert Corporaal vertelt aan de hand van historisch kaartmateriaal en hedendaagse dronefoto’s de ontstaansgeschiedenis van een grote diversiteit aan gebieden die samen de IJsselvallei vormen. De atlas bevat veel unieke beelden die voor het eerst in onderlinge samenhang worden getoond. De atlas verschijnt 11 maart bij uitgeverij WBOOKS met de podcast IJsselverhalen door journalist Wim Eikelboom. 

Waar veranderingen plaatsvinden komen verhalen los. Bij de IJssel begint het verhaal in de vroege Middeleeuwen, als deze rivier abrupt ontstaat. Daarna gaat het over groei en expansie in de glorieuze Hanzetijd, maar ook over economische neergang en krimp als de IJssel steeds meer dreigt te verzanden. Water wordt tegenwoordig ook steeds vaker geassocieerd met dreiging en risico’s. Zo krijgen we te maken met extremere weersomstandigheden die zorgen voor meer neerslag of juist langdurige droogte. De atlas levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de bewustwording van waterbeheer en klimatologische weerbaarheid. 

De IJssel en de Hanze
De IJssel en de Hanze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Terecht, want de glorietijd van de internationale handel via de Hanze viel samen met de IJssel als vlot bevaarbare rivier. Nog voor Amsterdam en andere steden in het westen furore maakten, voeren zwaarbeladen schepen af en aan langs Doesburg, Zutphen, Deventer, Kampen en andere plaatsen. Het ging de IJsselsteden royaal voor de wind. Daar kwam de klad in toen de IJssel begon te haperen. Er kwam steeds minder water binnen. De rivier dreigde te verzanden; soms viel de bedding ‘s zomers bijna geheel droog. De boosdoener bleek de splitsing met de Nederrijn. Pas na veel politiek gekrakeel kwam er een oplossing. De IJssel kreeg weer water, ditmaal zonder Hanze.

Podcast
De IJssel is de enige Nederlandse rivier met een geheel eigen delta, uniek in zijn soort. Ter gelegenheid van de verschijning van ‘Atlas van de IJssel zijn IJsselverhalen van Wim Eikelboom bij elkaar gebracht. De schrijvers van de atlas komen aan het woord, maar ook tal van andere liefhebbers van de rivier. Muziek van Tangarine en gedichten voorgedragen door Frits Spits. IJsselverhalen brengt een selectie uit de podcast Rivierverhalen.