Afbeelding
Kampen Sociaal

Spreekuur gemeenteraad Kampen

Algemeen

KAMPEN - De gemeenteraad houdt op donderdag 8 april van 19.00 tot 19.30 uur weer spreekuur . Dat gebeurt ook deze keer geheel digitaal via MS Teams. Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies -waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen- mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. De gemeenteraad gaat echter niet overal over. Vaak is het college het orgaan dat bevoegd is.

Het mag ook over onderwerpen gaan die worden geagendeerd voor de commissievergaderingen van april. De commissievergaderingen kennen echter ook een eigen spreekrecht. Het verdient geen aanbeveling om tweemaal hetzelfde verhaal te doen. De commissieagenda’s staan inmiddels op de website en zij  op dinsdag 6 april in De Brug vermeld. De commissievergaderingen kennen overigens ook zelf de mogelijkheid van spreekrecht.

Vooraf aanmelden

Wie gebruik wil maken van het raadsspreekuur, moet zich uiterlijk op woensdag 7 april voor 17.00 uur telefonisch (038-339 41 57) aanmelden bij de griffie. De aanmelder ontvangt dan een link om digitaal te kunnen aanhaken. Voor wie niet over MS Teams beschikt, wordt een oplossing gezocht. Na tijdige telefonische aanmelding kan de aanmelder op donderdag 8 april rond 19.00 uur gebruik maken van het (digitale) raadsspreekuur.