Afbeelding
foto Fred Sollie

Spreekuur gemeenteraad Kampen

Politiek

KAMPEN - De gemeenteraad houdt donderdag 14 januari van 19.00 tot 19.30 uur weer een raadsspreekuur. Dat gebeurt in de raadzaal van het stadhuis. Inwoners, instellingen en verenigingen kunnen daar zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en/of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies -waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen- mag het bij het raadsspreekuur ‘overal’ over gaan. De gemeenteraad gaat niet overal over. Vaak is het college het orgaan dat bevoegd is. Onderwerpen hoeven dus niet op een raads- of commissieagenda te staan, maar dat mag wel. De onderwerpen die in de commissievergaderingen van 18, 20 en 21 januari aan de orde komen, zijn te vinden op de website van de gemeente Kampen (www.kampen.raadsinformatie.nl) en in de uitgave van De Brug van dinsdag 12 januari.

Vooraf aanmelden

Wie gebruik wil maken van het raadsspreekuur, moet zich uiterlijk op woensdag 13 januari voor 17.00 uur aanmelden bij de griffie via (038) 339 41 57. Net als bij veel andere zaken gelden ook hier de RIVM richtlijnen: bij ‘verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius’ kan geen gebruik worden gemaakt van dit spreekuur. Bij de telefonische aanmelding legt de griffie deze vragen voor.

Na telefonische aanmelding kan de aanmelder op donderdag 14 januari rond 19.00 uur naar het stadhuis komen waar een medewerker van de griffie hem/haar ontvangt. Dan worden de hiervoor genoemde vragen over de gezondheid herhaald.

Fred Sollie