Afbeelding
foto Fred Sollie

Spreekuur gemeenteraad

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - De gemeenteraad houdt donderdag 29 oktober van 19.00 tot 19.30 uur weer spreekuur. Dat gebeurt in de raadzaal of vergaderkamer ‘Kampen’ van het stadhuis. 

Tijdens een raadsspreekuur kunnen inwoners, instellingen en verenigingen zaken onder de aandacht van de raadsfracties brengen en / of hun mening geven over onderwerpen die op de agenda’s van de commissies staan.

Waarover mag het gaan?

In tegenstelling tot het spreekrecht bij de raadscommissies - waar uitsluitend kan worden ingesproken op geagendeerde onderwerpen - mag het bij het raadsspreekuur overal over gaan. De gemeenteraad gaat echter niet overal over. Vaak is het college het orgaan dat bevoegd is. Het mag ditmaal bijvoorbeeld ook over de Programmabegroting 2021 gaan die het college onlangs aan de raad heeft aangeboden. De documenten van de Programmabegroting staan op (het raadsdeel van) de website te lezen. 

Aanmelden

Wie gebruik wil maken van het raadsspreekuur, moet zich uiterlijk op woensdag 28 oktober voor 17.00 uur telefonisch aanmelden bij de griffie. Dat kan via telefoonnummer (038) 339 41 57. Net als bij veel andere zaken gelden ook hier de RIVM richtlijnen: verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius? Dan kan er geen gebruik van dit spreekuur worden gemaakt. Ook bij verkoudheidsklachten, koorts (38 graden Celsius of hoger) en/of benauwdheid kan er geen gebruik van dit spreekuur worden gemaakt. Bij de telefonische aanmelding stelt de griffie hierover vragen.

Na telefonische aanmelding kan de aanmelder op donderdag 29 oktober rond 19.00 uur naar het stadhuis komen waar een medewerker van de griffie hem/haar ontvangt. Dan worden de hiervoor genoemde vragen over de gezondheid herhaald.    

Fred Sollie