Afbeelding

Wandeltocht langs kloosterverleden

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Christiaan Schutte)
KAMPEN ? De naam Hanze is onlosmakelijk verbonden met Kampen. Minder bekend is dat niet alleen de handel maar ook het kloosterleven in de late middeleeuwen een groot stempel drukte op de stad. Een nieuwe wandeltocht moet daar verandering in brengen.

Cor Adema ? bekend als CDA-raadslid en als adept van Kampen monumentenstad ? liep de route donderdag. Samen met kenner Mink de Vries van de Moderne Devotie, een lekenbeweging die ontstond in de IJsselstreek. De tocht is deze week te lopen tijdens een Devotiefestival waaraan Kampen meedoet en zal daarna worden toegevoegd aan de historische wandeltochten in de stad zo is de bedoeling.

Stilstaan
Bijzonder aan de tocht is dat die je laat stilstaan bij plekken waar je normaal gesproken toch niet zo snel komt. Zoals bij het gebouw dat resteert van het Cellebroeders mannenklooster waarop je uitkijkt als je Groenestraat inloopt vanaf de Cellebroedersweg. Of het binnenhofje bij de Sint Annakapel op de plek waar ooit het klooster stond van de Cellezusters. Tussen beide locaties passeer je eerst nog het terrein van het voormalige Agnietenklooster. Plekken waar tal van verhalen over vallen te vertellen.

Hoewel de beweging van de Moderne Devotie ontstond in Deventer en in Zwolle verder uitgroeide, was de invloed in Kampen eveneens evident aldus De Vries. Sommige kloosters waren er rechtstreeks aan gelieerd, anderen stonden onder invloed van.  Die invloed was landelijk gezien in meer plekken aanwezig dan die van het ?Hanze?handelsverbond' rekent De Vries voor. ?Nederland telde 130 plaatsen waar de Moderne Devotie wortel schoot. Tegenover 24 Hanzesteden.?

Op de vraag waarom zo weinig mensen dat weten, antwoordt Adema: ?De rijkdom die de Hanze bracht is nog heel tastbaar, een gedachtengoed daarentegen is niet visueel.? De Vries voegt er lachend aan toe: ?'Hanze' klinkt ook goed en Moderne Devotie is natuurlijk een marketingnaam van niets.?

De kloosterlingen waren niettemin bij veel dingen betrokken. Onderwijs, maar ook gezondheidszorg. De Cellebroeders bijvoorbeeld ontfermden zich over mensen die werden getroffen door de pest.  Vaak waren (Moderne Devotie) kloosters te vinden ergens tussen het ?centrum van de macht' en de rand van de stad weet De Vries. Toch kleeft ook aan de majestueuze Bovenkerk als symbool van kerkelijke macht een devoot verhaal. Grondlegger Geert Grote van de Moderne Devotie schreef ooit een boze brief aan het kerkbestuur aldaar. Ze hadden Grote eerder beticht van opruien. De Deventenaar kon nog al fel van leer trekken tegen het toenmalige materialisme van de kerk. Misschien waren de Kampenaren het stiekem wel met hem eens. De eigenzinnige en zelfredzame Hanzeaten lieten zich alleen niet graag de les lezen.