Albert Holtland en Rita Braam achter een informatiebord bij en over het rietmoeras
Albert Holtland en Rita Braam achter een informatiebord bij en over het rietmoeras (foto: Maarten van Gemert)

Ontbrekende schakels in fietsroutes langs Kamper wateren aangelegd en geopend

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Maarten van Gemert) 
KAMPEN – Ofschoon Kampen met het Reevediep feitelijk op een eiland is komen te liggen, is het niet afgesloten van de buitenwereld. Aan de vele verbindingen over water met het ommeland zijn er nu twee toegevoegd. Gericht op de (toeristische) fietser naar en vanuit Harderwijk en Elburg, respectievelijk langs het Drontermeer en over de Reevesluis. Wethouder Holtland opende de ontbrekende verbindende schakels en toog erheen per fiets. Hoewel?

In de fietsroute van Harderwijk naar de Roggebotsluis, langs het Veluwe- en Drontermeer, ontbrak nog het tracé Noordeinde-Roggebot. Gebiedscoöperatie Gastvrije Randmeren ijvert hier al jaren voor. Langs het tot natuurgebied bestempelde Reevediep is twaalf kilometer nieuw fietspad aangelegd, zowel aan noord- als zuidzijde, maar een doorgaande route vanuit het Reevediep richting de Drontermeerdijk was er nog niet. Beide leemtes zijn ingevuld en afgelopen donderdag en vrijdag officieel geopend.

Reevediepdijk
Met de aanleg van het tracé Noordeinde-Roggebot op de Reevediepdijk is de Flevoweg middels een drie kilometer lang fietspad verbonden met het nieuwe dorp Reeve. Dit laatste stukje fietspad maakt nu onderdeel uit van de fietsroute Harderwijk-Roggebotsluis langs het Veluwe- en Drontermeer. Daarmee is een “aantrekkelijk” fietsrondje langs het Reevediep en rond het Drontermeer ontstaan.
Wethouder Albert Holtland, gemeente Kampen, en Rita Braam, directeur Gastvrije Randmeren, openden donderdagmorgen het fietspad. Het weer werkte niet mee, maar zelfs met een grijze lucht is, aldus Braam, het uitzicht op het water en het rietmoeras “prachtig”.


Albert Holtland en Rita Braam openen de ontbrekende fietspadschakel op de Reevediepdijk (foto: Maarten van Gemert)

Inrichtingsplan
Gastvrije Randmeren is een zelfstandige rechtspersoon voor alle zestien gemeenten rond de Randmeren, waaronder Kampen. De coöperatie zorgt namens de gemeenten voor het beheer en onderhoud van de recreatieve functies van de meren. Het fietsrondje Drontermeer is één van de projecten uit een integraal inrichtingsplan dat, op initiatief van de overheden, rond de Veluwerandmeren, tot stand is gekomen.
Tevens maakt het tracé onderdeel uit van het fietspadenplan van het project IJsseldelta-Zuid. De financiering voor de fietspadaanleg is opgebracht door Gastvrije Randmeren en gemeente Kampen waarbij ook provincie Overijssel heeft bijgedragen in de vorm van subsidie.

Reevesluis
In september wordt het Reevesluiscomplex officieel geopend. De fietsverbinding over de sluis is echter al maanden gereed. Afgelopen vrijdag is de ”fietspassage” geopend door Marianne Nauta, directeur netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Midden-Nederland in bijzijn van wethouders Albert Holtland (Kampen) en Roelof Siepel (Dronten).
Rijkswaterstaat spreekt over een ”fietspassage” en niet over een ”fietspad” want het is de bedoeling de sluis te voet te passeren, met de fiets aan de hand.

Openingshandeling
Dit in tegenstelling tot de officiële operatie op de Reevediepdijk, waar je op uitkomt als je de Cellebroedersweg vanuit het Stadspark helemaal uitfietst, de N50 over, tot aan de Buitendijksweg, bijna zes kilometer.
Op de Reevediepdijk passeerden Holtland en Braam elkaar per fiets, onder toeziend oog van onder andere gemeentelijk projectleider Remko Schultz onderaan de dijk. Na de openingshandeling, koffie uit een thermoskan en een praatje met deze en gene, fietste wethouder Holtland de dijk af, legde zijn fiets achterin de wagen en reed weg.

Albert Holtland op weg naar de opening van het fietspad over de Reevesluis (foto aangeleverd)