Erik Jan Tillema
Erik Jan Tillema foto aangeleverd

Lezing over ‘Wat is vrijzinnigheid?’

Algemeen

KAMPEN - ‘Vrijzinnig geloven, wat is dat eigenlijk? Hoe langer je erover nadenkt, hoe moeilijker het wordt om er een antwoord op te formuleren’, meent Erik Jan Tillema, beleidsmedewerker van de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten. Op woensdag 13 oktober geeft hij van 19.30 tot 21.00 een lezing over dit onderwerp in Levensbron. Op woensdag 27 oktober vindt een nagesprek hierover plaats.

Erik Jan Tillema houdt zich al jaren met eerdergenoemde vraag bezig. Tijdens deze avond zal hij de korte documentaire ‘Vrijzinnig hervormd; van kroeg tot kerk’ vertonen. Hierin wordt uitgelegd hoe de VVP zich heeft ontwikkeld. Vervolgens zal hij vertellen wat volgens hem vrijzinnig geloven inhoudt. Hij komt daarbij met een antwoord waarover hij deze avond met belangstellenden in gesprek wil gaan. De toegang is gratis.