Afbeelding

Gedreven PvdA-voorzitter stopt na bijna negen jaar

Algemeen

KAMPEN ? Na dik acht en half jaar voorzitter te zijn geweest van het plaatselijke PvdA afdelingsbestuur is Jan Zwanepol (69 jaar) op 17 november jongstleden tijdens de lokale algemene ledenvergadering met het voorzitterschap van de PvdA afdeling Kampen gestopt.

Jan is een markante persoonlijkheid van het type 'ruwe bolster, blanke pit'. Een man met veel humor, zelfspot en een nuchtere kijk op het leven en op alles wat rondom hem afspeelt. Zijn beslissing om zijn functie neer te leggen is mede door gezondheidsproblemen ingegeven. Een terugblik op een lange en bewogen periode bij de PvdA. Zowel van de afdeling Kampen, als van het gewest Overijssel.

Wanneer bent u lid geworden van de PvdA en wat bracht u daartoe?
"Ik was altijd al een PvdA kiezer vanwege het sociale karakter wat deze partij in zich herbergt. Ik mocht in 1974 aanwezig zijn bij een fractievergadering ergens in den lande, op welke vergadering Joop den Uyl ook aanwezig was. Door deze man werd ik zo geïnspireerd, wat was hij sociaal bewogen! Ik wist toen: deze PvdA is mijn partij, ik was dus op dat moment voor de PvdA gewonnen!"

Wat heeft u destijds bewogen om actief lid te worden van de PvdA?
"Als je van mening bent dat je hetgeen waar je voor staat ook uit moet dragen dan kun je bijna niet anders dan ook een actief lid te gaan worden. Ik ben mee gaan draaien in de campagne in de aanloop naar de verkiezingen in 2006 en ik denk daar met groot genoegen aan terug."

Hoe zijn uw bestuursactiviteiten begonnen binnen de gelederen van de PvdA?
"Ach, zoals het zo vaak gaat: op een ledenvergadering doe je je mond open, je mengt je in een discussie en dan wordt je gevraagd of het bestuur niks voor je is, op dat moment niet vermoedend dat je vier maanden later voorzitter bent?eigenlijk is het dus zo vanzelf gegaan."

Stond u te springen om voorzitter te worden?
"Nee, zeer zeker niet. Zoals ik al zei: het is me echt overkomen, ik werd voorgedragen als kandidaat voor het voorzitterschap, en toen mij gevraagd werd of ik deze kandidatuur wilde aanvaarden heb ik gezegd dat wanneer iemand zoveel vertrouwen in je heeft, en je toch al bestuurslid bent, je dat niet kunt weigeren maar dat je je dan vereerd moet voelen."

Waarom moet u ? of wilt u - nu stoppen met het voorzitterschap?
"Dat is vanwege een aantal zaken:
Ten eerste ben ik van mening dat er een jonger iemand man of vrouw aan het roer moet komen.
Ten tweede: na bijna negen jaar in het bestuur is het tijd om het stokje over te dragen, zodat nieuwe ideeën en werkwijzen hun entree kunnen doen. Ten derde en ook niet onbelangrijk: ik ben de laatste tijd redelijk aan het kwakkelen met mijn gezondheid. Ik weet al blindelings de weg in het nieuwe Isala ziekenhuis. Ik sla geen maand over om er een bezoek te moeten brengen (zegt Zwanepol breed lachend?)."

U heeft ook nog andere activiteiten binnen de PvdA: wat zijn die en wat gaat daar in veranderen?
"Toen ik voorzitter werd hadden we geen echte vertegenwoordiger voor het gewest. We hebben toen gekeken wie dat wilde doen, maar aangezien er niemand was om invulling aan die functie te kunnen of te willen geven kwam het er op neer dat ik dat dus erbij ging doen.
Daar zat ik na een half jaar in het Gewestelijk Bestuur en nog een half jaar later was ik Gewestelijk secretaris, en inmiddels ben ik ook nog penningmeester geworden.
We zijn momenteel druk met de voorbereiding van de verkiezingen Provinciale Staten van 18 maart 2015. Dat zijn voor mij de derde verkiezingen Provinciale Staten die ik meedraai als bestuurslid en de tweede als secretaris. Na die verkiezingen in maart 2015 leg ik ook die functies binnen het gewest neer. Dan heb ik er acht jaar opzitten als secretaris en zeven jaar als penningmeester. Tegen die tijd ben ik inmiddels ook 70 jaar. Ik zou dan voor de afdeling Kampen best Gewestelijk Afgevaardigde willen blijven, maar dat ligt uiteraard in de handen van het dan nieuwe zittende bestuur van de afdeling Kampen."

Hoe is de politiek in het algemeen en de PvdA in het bijzonder in de loop der jaren veranderd volgens u?
"Het is allemaal iets zakelijker geworden. Wat me het meest pijn doet is dat we momenteel in een ?ik- cultuur? leven: wat heb ik er aan, wat schiet ik er mee op, wat levert het mij op!
Dit terwijl je toch niet alleen voor jezelf op deze wereld bent geplaatst. Je mag ook rustig eens aan een ander denken, of liever nog: ik vind dat je aan een ander móet denken! Ook opkomen voor hen die het minder hebben, of die het alleen niet redden!. Dat is voor mij nog steeds de PvdA, ook al denken veel mensen nu dat het tegenwoordig niet meer zo is. De besluiten die tegenwoordig genomen (moeten) worden zijn door vorige kabinetten voor zich uitgeschoven en daardoor komen ze nu des te harder aan, omdat ze massaal moeten worden uitgevoerd. Had men eerder ingegrepen dan had het dit allemaal veel geleidelijker gekund. Het vreemde is wel dat het nu eigenlijk alleen op de PvdA afstraalt, terwijl een groot deel van wat ze doen het uitvoeren is van het Lente akkoord, je weet wel D66, CDA, Christen Unie, VVD en Groen Links. Dat zijn dus merendeels de partijen die nu om het hardste roepen dat het allemaal niet deugt.
Ik moet zeggen dat ik misschien wel andere keuzes gemaakt zou hebben, terwijl ik tevens vindt dat een en ander niet zo heel snel in- en doorgevoerd had behoeven te worden, zodat alle groepen die betrokken zijn met de decentralisaties en andere veranderingen zich beter hadden kunnen voorbereiden."

Men hoort zo vaak dat het moeilijk uit te leggen is aan voormalige PvdA stemmers waarom het nu zo fout bij de PvdA gegaan is nu zij samen met de VVD in de coalitie zit, als de verzamelde pers wil doen geloven. Wat vind u hier van?
Een coalitie aangaan met alleen de VVD had niet direct mijn voorkeur, maar het getuigt wel van moed, maar moed wordt niet altijd beloond. Wanneer je een coalitie aangaat weet je van te voren dat je niet al je idealen ten uitvoer kunt brengen, maar dat je daarvan ook moet inleveren.
De maatregelen die ingezet zijn waren onvermijdelijk, iedereen wist dat we moesten bezuinigen. We weten met z'n alleen waarop dat absoluut níet kan, maar we vermelden niet waarop het dan wél zou kunnen. Waar je ook op bezuinigt: het is altijd fout. Neem de zorg, het komt hard aan. Als de uitvoerders in de zorg nu eens niet die mensen die met de handen aan het bed werken er uit gooiden, maar door hadden dat minder graaien meer bezuiniging oplevert. Dat gemeenten bij de aanbesteding als voorwaarde zouden stellen dat directies niet boven de Balkenende norm mogen verdienen. Dan kunnen we er met zijn allen wat aan doen om de regel uitgevoerd te krijgen zoals hij bedoeld is.

Hoe verklaart u dat de kiezers die het in de prognoses af laten weten bij de PvdA juist niet naar de SP of GroenLinks gaan?
"Dat men van de PvdA niet naar de SP gaat ligt volgens mij in het feit dat de SP nog wel eens missers maakt, en dat men daar toch wel vaak roept hoe het niet moet, maar vergeet er bij te vertellen hoe het dan wél zou moeten. Ik vergelijk dit even met een timmerman en twee toeschouwers: de timmerman is met een klus bezig en de twee toeschouwers roepen dat hij de klus helemaal verkeerd aanpakt, waarop de timmerman zegt: Hoe zouden jullie het dan doen? Antwoord: dat weten wij niet, wij zijn geen timmerman..!!
En dat men niet naar GroenLinks gaat ligt aan het feit dat de PvdA kiezer het milieu en alles wat daar mee samenhangt heel belangrijk vindt, maar niet alleen zaligmakend; net zo belangrijk vindt onze kiezer het sociale element in de samenleving.
En de maatschappij in het algemeen is in de loop van de laatste tijd toch enigszins verhard en ik denk, maar dat is een persoonlijke mening, dat men eerder nu kiest voor een populistische partij als de PVV, helaas."

En hoe zou het toch komen dat de PvdA wél afgerekend wordt op het beleid wat thans gevoerd wordt en de VVD juist niet?
"Dat is het voordeel van een partij die de premier levert. Aan de andere kant is het ook zo, dat de PvdA achterban in het algemeen er niet tegen kan als er ook maar iets van het partijprogram ingeleverd moet gaan worden, en dat is nou een keer de consequentie als je in een coalitie aan gaat. Wel moeten, denk ik, kiezers van de VVD en met name van de PVV zich realiseren dat we leven in een multiculturele samenleving, en dat blijft zo dus daar moeten ze maar aan wennen."

Wat zou u willen zeggen tegen de mensen die 2 jaar geleden op de PvdA gestemd hebben en de partij nu de rug toe keren?
|Ik zou het volgende willen zeggen: Beste mensen, we wisten allemaal toen we in de regering deel gingen nemen dat er velerlei zaken op alle gebied veranderd moesten gaan worden, zaken die de vorige kabinetten niet aangedurfd hebben of er niet aan toe kwamen vanwege de korte levensduur. Vooraf hebben we ons gerealiseerd dat de komende vier jaren geen vrolijke jaren zouden zijn. Echter: de PvdA heeft het aangedurfd om haar nek uit te steken. Zodoende zijn er veranderingen gekomen die toch uiteindelijk heel wat socialer zijn geworden als ze er in eerste instantie uitzagen. Maar zouden we niets gedaan hebben dan zouden over vier jaren nog strengere maatregelen het gevolg zijn geweest. Maar besef ook goed dat de maatregelen die nu genomen worden ook voor een aanzienlijk deel de erfenis zijn van juist die partijen waarop u nu misschien meent te moeten gaan stemmen."

Hoe ziet u de toekomst van de PvdA, afdeling Kampen?
"Ondanks alles wat er landelijk gebeurt en gaat gebeuren (de landelijke politiek is een andere als die van de plaatselijke!) zie ik de toekomst van de PvdA afdeling Kampen zonnig in: we hebben een goed stel mensen in de raad zitten, Manfred Haveman en Suat Azer. Deze twee weten zich gesteund door de burgerfractieleden Theo Nieuwenhuizen en Ronald Klappe, alsmede fractie-ondersteuner Martien Evers.
Ook hebben we al heel wat als lokale partij bereikt, wellicht mag ik in herinnering brengen dossiers als Work-Fast, de Kogge, Parkeergelegenheid Buitenhaven en Financiële misstanden bij het zwembaddossier, en de nodige moties die wij in gedurende de laatste tijd (mede) hebben ingediend
Op 17 november a.s. is er een nieuw bestuur gekozen, dat thans weer uit vijf man bestaat: dus tel uw zegeningen! Alle reden om met een tevreden gevoel terug te kunnen treden en de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien!
Maar nu de SP zich uit de plaatstelijke coalitie heeft teruggetrokken zal er wel weer wat gaan veranderen, al hoewel we op dit moment (redactie: interview is op 16 december jl opgenomen) daarover nog niets kunnen zeggen."

Terugkomend op uw gezondheid: u sport elke dag ook nog even, ook al is dit maar heel kort. Dit doet u bij Sport Fitness Center (SFC), waarom?
"Na de zoveelste ziekenhuisopname moest ik aan hartrevalidatie gaan doen. Ik heb ze alle bezocht en vervolgens kon ik via de zorgverzekering hiermee verder gaan bij Achmea. Toen vroeg Suat Azer (mede-manager van Sport Fitness Center) mij of ik dat bij hen wilde proberen; meerdere fysiotherapeuten zijn namelijk verbonden aan SFC. Ik heb toen gezegd: waarom niet. Wel, ik ben dus naar SFC gegaan en ze hebben me de werkwijze uitgelegd, en deze werkwijze sprak mij aan. Wat mij ook zeer aansprak was de vriendelijkheid en de bejegening die ik daar zie. Het is een soort verlengde van het sociale aspect, dat ik ook in de PvdA vind. Zij geven jonge mensen die vanuit hun opleiding daar stage lopen volop de gelegenheid om aan ?het vak? te ruiken, terwijl zij hen tegelijkertijd een goede sociale omgang bijbrengen, denk hierbij bijvoorbeeld aan: het altijd een hand geven bij het binnenkomen (?ik zie je werkelijk staan?), wanneer men aan de (koffie)bar zit een betrokken praatje maken en altijd een luisterend oor bieden. Dit alles is uitstekend en mijn steun waard! En worden er daadwerkelijk problemen gesignaleerd dan is de Stichting IMMI ter ondersteuning, heel dichtbij."

SFC is nauw verbonden met die Stichting IMMI: wat vindt u van deze combinatie?
"Nieuwsgierig als ik ben liep ik bij SFC zo'n beetje daar in de wandelgangen rond en dan zie ik ergens ?Stichting IMMI? staan. Ja, ik hoef me niet overal mee te bemoeien maar wil wel graag alles weten, dan móet ik weten wat dat is. En dat is mij keurig door Frank ter Burg (mede-eigenaar van SFC en -bestuurder van de Stichting IMMI) uitgelegd. Leuke bijkomstigheid is dat ik in een bepaald geval de weg kon wijzen waar een betrokken jongeman heen moest voor een traject dat buiten de begeleiding van IMMI viel en we dat gezamenlijk tot een goed einde hebben kunnen brengen. Heb daarbij gemerkt dat het een stichting is die mensen helpt die het alleen niet redden of die een stukje begeleiding nodig hebben.
Kijk en dat is nou sociaal zijn!! "