Afbeelding
Emile Willems

Pieter Treep vervangen door Henk Oegema als lijsttrekker Waterschap Groot Salland

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Henk Oegema (55) uit Dalfsen is de CDA-lijsttrekker voor de bestuursverkiezingen van Waterschap Groot Salland op 18 maart 2015, nu kandidaat-lijsttrekker, en voormalig Kamper wethouder, Pieter Treep zich om persoonlijke redenen teruggetrokken heeft. Nummer vier op de lijst is de uit Kampen afkomstige Bas Wonink. Dat hebben de CDA-leden in het werkgebied van het Waterschap donderdag besloten tijdens de algemene vergadering van het CDA Overijssel van 18 december 2014.

Tijdens de algemene vergadering van het CDA Overijssel van 18 december hebben de aanwezige leden van de CDA-afdelingen van de gemeenten die geheel of gedeeltelijk vallen onder Waterschap Groot Salland: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Hellendoorn, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle, hiermee ingestemd.
Henk Oegema heeft een brede maatschappelijke belangstelling en is gericht op samenwerking en consensus. Zijn ambitie is om door win-win-insteek oplossingen te creëren. Oegema heeft ervaring in het bestuurswerk opgedaan in met name binnen Coberco, LTO, AB-Oost, Agrifirm, Univé en Plaatselijk Belang Ankum. In het dagelijks leven is Henk Oegema zelfstandig melkveehouder.

Speerpunten
Met het CDA wil Oegema de komende jaren graag een bijdrage leveren aan het goed functioneren van het waterschap, dichtbij mensen, en zet de komende jaren in op veiligheid, duurzaamheid, samenwerking, communicatie en betaalbaarheid.
Veiligheid: Het bieden van veiligheid tegen overstromingen en het voorkomen van wateroverlast is een kerntaak van het waterschap. Duurzaamheid: Het CDA wil blijven werken aan een natuurlijk, veerkrachtig watersysteem, aan waterkwaliteit en ecologie. Economische activiteiten zoals landbouw, toerisme en de natuur zijn afhankelijk van voldoende en schoon water. Samenwerking: Samenwerking is voor het CDA uitgangspunt bij alles wat het waterschap doet. Het CDA kiest voor ?de samenleving, niet de overheid?.
Communicatie: Communicatie over alles wat het waterschap van plan is en doet, is voor het CDA essentieel. Maatregelen op het gebied van waterveiligheid en waterbeheer hebben vaak grote consequenties voor burgers en ondernemers. Betaalbaarheid: Om in de toekomst veilig en prettig te kunnen wonen, werken en recreëren, zal er naast het reguliere beheer ook geïnvesteerd moeten worden in het watersysteem. Dit kan leiden tot hogere uitgaven, maar het streven van het CDA is erop gericht om de tarieven voor onze inwoners en voor ondernemers niet te laten stijgen boven het inflatieniveau.

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 28 mei, 13:36
Buurten komen samen om hun eigen omgeving met elkaar te vergroenen, goed voor mens en dier!
Groene Loper Kampen deelt plantpakketten uit Partnerbijdrages 28 mei, 13:23
Afbeelding
Gratis donuts eten op Nationale Donutdag Algemeen 28 mei, 12:29