Afbeelding
Fred Sollie.

Gemeente ziet geen noodzaak om vergeten hoofdletter in straatnaam te corrigeren

Algemeen

(door Nick de Vries)

KAMPEN - Fred Sollie, bewoner van ‘de Omloop’, heeft contact met De Brug opgenomen, omdat hij zich stoort aan de foutieve schrijfwijze van het lidwoord ‘de’ op het straatnaambordje in zijn straat. De gemeente vindt echter dat de fout herstellen meer kost dan het oplevert.

“Het is De Omloop en niet de Omloop”, aldus Sollie. En daar heeft hij feitelijk gelijk in. Als ‘de’ onderdeel is van een naam, dan hoort het met een hoofdletter geschreven te worden. De gemeente wil dit niet aanpassen, en dat stoort de bewoner van de straat. “Eens een fout, altijd een fout, is het blijkbaar bij de gemeente Kampen.”
Een kleine zoektocht in het straatnamenregister leert dat lidwoorden op een straatnaambordje inderdaad in overgrote meerderheid geschreven worden met een hoofdletter. In Kampen blijken echter ook bij een aantal straten/wijken, zoals de Bruynstraat, de Chalmotweg, de Hagen de verkeerde schrijfwijze gehanteerd te zijn. De bewoner van de Omloop stuurde een brief naar de gemeente waarin hij verzocht in ieder geval zijn straatnaambordje aan te passen naar correct Nederlands.
De gemeente antwoordde hem dat de vraag of het correct Nederlands is niet terzake doet. De straatnaam is in 2007 vastgesteld en hierna formeel vastgelegd in de Wet BAG. Vanaf dat moment is deze schrijfwijze in de basisregistratie opgenomen. Er is volgens de gemeente geen juridische noodzaak om dit, in geval van een onjuiste schrijfwijze, aan te passen.

Een gemeentewoordvoerder laat aan de redactie van De Brug nog weten dat in het verleden soms bepaalde straatnamen met een kleine letter geschreven zijn, maar dat het uitgangspunt uiteraard is om dat in correct Nederlands te doen. Een nieuwe straat zoals in dorp Reeve heet dan ook correct: De Vaart, met hoofdletter.
Eenmaal vastgestelde straatnamen worden volgens de woordvoerder echter niet gecorrigeerd. “Het kan voor inwoners veel problemen geven op het moment dat een straatnaam wijzigt. Ook als het om een kleine wijziging gaat. Wij wijzigen daarom de officiële schrijfwijze van deze namen niet.”