Gemeentes en provincies beraden zich op kosten verdieping sluizen Kornwerderzand

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Nick de Vries)
KAMPEN - Het faillissement van scheepswerf Peters heeft de noodzaak voor Kampen minder groot gemaakt, maar de gemeente zet zich nog altijd in voor de verbreding van de sluizen bij Kornwerderzand. Hierdoor kunnen zeegaande kustvaart en luxe mega-jachten de werven en bedrijven in het achterland bereiken. Minister Schultz van Haegen heeft laten weten onder bepaalde voorwaarden mee te willen werken.

De gemeente zet zich al tijden in voor de verbreding van de sluizen en trekt tegenwoordig op met de provincies Overijssel, Flevoland, Drenthe, Friesland en de gemeenten Zwolle, Meppel, Urk Steenwijkerland en Súdwest-Fryslân.
Minister Schultz van Haegen wil meewerken door in plaats van twee kleine keersluizen, één grote keersluis van 42 meter in de afsluitdijk te plaatsen. Hierdoor kan de economisch meest gunstige sluis geplaatst worden. De minister vindt wel dat de profiterende regio's zelf de meerkosten van deze variant moeten betalen en dat geldt ook voor de hogere onderhoudskosten.
De provincies en gemeentes denken dat de ingeschatte kosten van Van Haegen van 120 miljoen euro wat aan de hoge kant zijn en gaan de komende tijd verkennen welke kosten met de plannen gemoeid zijn, dan wordt ook gekeken naar een voorstel om de kosten te dekken. Voor maart 2015 moet hier helderheid over komen. De partijen vinden het daarnaast niet helemaal redelijk dat alleen het achterland op moet draaien voor de meerkosten, omdat de hele BV Nederland hiervan profiteert.
Een kosten-batenanalyse heeft volgens de gemeente aangetoond dat een bredere, diepere sluis leidt tot een omzetstijging van zo'n 65 miljoen euro per jaar voor de scheepsbouwsector rondom het IJsselmeer. Daarnaast levert het ongeveer 300 nieuwe arbeidsplaatsen op voor het maritieme cluster. Het cluster werkt bovendien weer nauw samen met ruim 200 toeleveranciers die ook weer een stijging zien in de omzet en het aantal arbeidsplaatsen. De verbreding van de sluis zorgt daarmee niet alleen voor een impuls voor de Noordelijke economie, maar heeft een economisch structuurversterkend effect voor heel Nederland.