Het zonnepark in Garyp dat ontstond uit een burgerinitiatief
Het zonnepark in Garyp dat ontstond uit een burgerinitiatief (foto: Omrop Fryslân, Wytse Vellinga)

Samen als inwoners pact tegen energiearmoede starten

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Maarten van Gemert)
KAMPEN – ”Wat zijn de oplossingen voor de energiecrisis dan wel de energiearmoede waar we tegenaan lopen?” Die vraag staat volgende week dinsdag centraal op een inwonersavond in de Stadsgehoorzaal. Samen met vertegenwoordigers van tal van organisaties en instellingen, zijn alle Kamper inwoners uitgenodigd om die avond de kracht van de samenleving te tonen.

Mede onder aanvoering van Koen Bruning, student politiek, filosofie en economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, buigt een groep zich over een pact tegen energiearmoede. Onder andere Wilbert Dekker, dominee van de Westerkerk, en Patricia Klaus, voorvechtster van armoedebestrijding in Kampen, denken met het collectief mee. De groep wil alle inwoners erbij betrekken en organiseert daarom dinsdagavond 29 maart een bijeenkomst in de Stadsgehoorzaal.

Energiedilemma’s
De klimaatcrisis doet ons beseffen dat we een rem moeten zetten op het gebruik van fossiele brandstoffen. Ook geopolitieke ontwikkelingen, zoals een oorlog in Oekraïne of opstanden in het Midden-Oosten, tonen een ongewenste afhankelijkheid van olie en gas. Dat luidt de huidige energiecrisis in waaruit vervolgens bij onder meer armlastige inwoners tot energiearmoede leidt.
Koen Bruning organiseert dinsdag 29 maart om 20.00 uur een grote inwonersavond in de Stadsgehoorzaal om samen te proberen in Kampen een pact tegen energiearmoede te starten. Er zullen ook vertegenwoordigers zijn uit de politiek (wethouders en raadsleden) en van kerken, woningcorporaties, Energiefonds en Leger des Heils. Ook de Voedselbank en de Energiebank zullen aanschuiven om mee te denken over ideeën en mogelijkheden.

Initiatieven
Mogelijkheden voor inwoners om zelf het initiatief te nemen tegen energiecrisis en –armoede zijn er zeker. Op de informatieavond zullen er meerdere voorbeelden geschetst worden, zoals Zonnepark ‘de Griene Greide’ in Garyp (Friesland). Dat vloeit voort uit een burgerinitiatief van de Enerzjy koöperaasje Garyp. Het zonnepark levert zes megawatt door ruim 27.000 zonnepanelen op de voormalige vuilstort in het dorp. Met de winst uit dit zonnepark, één van de grootste in Nederland, kunnen bijvoorbeeld sociale huurwoningen in het dorp gebouwd worden.
„De opzet daar kun je ook toepassen op andere plaatsen, zoals Kampen”, vertelt Koen enthousiast. Hij schetst een platform dat stadsmakers (inwoners) samen brengt en op de inwonersavond in de Stadsgehoorzaal zal ook daarover iemand vertellen. Op stadmakersonline.nl staat onder andere Patricia Klaus genoemd als initiatiefneemster, die dinsdagavond haar armoedeverhaal deed bij Jinek. Wilbert Dekker wijst erop dat geld nu eens geen probleem hoeft te zijn voor (burger)initiatieven. Er is heel veel geld beschikbaar in de vorm van kredieten en subsidies.

Aanboren
Tijdens de bijeenkomst, waarin vooral aan inwoners ’gevraagd’ en niet ‘verteld’ gaat worden, hoopt de groep vijf ideeën voor de korte termijn en vijf voor de lange termijn te vinden. Om daar vervolgens met inwoners aan verder te werken. Genoeg aanleiding om volgende week dinsdag met zijn allen de kracht van de Kamper samenleving naar boven te halen met een eerste stap naar het aanboren van, nee, geen olie of gas, maar alternatieve energiebronnen. En dit voor iedereen toegankelijk te houden. Middels een pact tegen energiecrisis en energiearmoede.