Lezing Dominee Van der Zee

Algemeen

KAMPEN - De Commissie Kerk & Israël heeft ds. Sj. van der Zee (emeritus-predikant binnen de PKN) uitgenodigd. Hij spreekt op 8 oktober in de Broederkerk over het boek 'De Profeten', geschreven door Abraham Joshua Heschel, een Amerikaanse rabbijn van Poolse komaf.

Heschel liet zich bij het verklaren van de grote toenmalige vraagstukken voor zijn land, zoals de oorlog in Vietnam en de gelijkberechtiging van de negers, leiden en inspireren door de Bijbelse profeten. De profeten waren niet alleen voorspellers van de toekomst, maar hun boodschap is voor alle tijden. De grote hartstocht van de profeten toont Gods bewogenheid met Zijn volk en haar geschiedenis. Het boek beoogt mensen te helpen bij de grote vragen van onze tijd. Aanvang is om 20.00 uur en de lezing vindt plaats in de Botermarktzaal, Broederstraat 18 in Kampen.