Afbeelding
Foto: COA beeldbank

Gemeente Kampen stelt sporthal De Reeve beschikbaar voor crisisnoodopvang asielzoekers

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Gemeente Kampen stelt vanaf dinsdag 5 juli opvangcapaciteit beschikbaar in sporthal De Reeve aan de Horstsingel 1. Deze crisisnoodopvang biedt plaats aan maximaal 75 personen voor de duur van 14 dagen.

Vrijdagmiddag 17 juni werd duidelijk dat het kabinet de situatie rond de asielopvang als landelijke crisis bestempelt. Als gevolg van een aanhoudende instroom van asielzoekers, zeer beperkte doorstroom van statushouders en het gebrek aan alternatieve opvangcapaciteit zijn de afgelopen maanden bij herhaling ontoelaatbare situaties ontstaan op het gebied van veiligheid, gezondheid en maatschappelijke onrust in en rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Vanuit de Rijksoverheid zijn de veiligheidsregio’s gevraagd crisisnoodopvangplekken te realiseren. De gemeente Kampen heeft besloten om sporthal De Reeve aan te wijzen als tijdelijke opvanglocatie. Burgemeester De Rouwe: “Wat we in Ter Apel zien is inhumaan. We vinden dat we als gemeente de verantwoordelijk hebben om een bijdrage te leveren aan de benodigde crisisnoodopvang van vluchtelingen en asielzoekers. Daarom bieden we vanaf dinsdag 5 juli voor de duur van 14 dagen opvang aan ontheemden die bij aankomst in Ter Apel niet gelijk daar onderdak kunnen krijgen. We verwachten en verlangen wel van het Rijk dat er daarna een meer structurele opvanglocatie voor deze mensen beschikbaar komt.” Hoeveel mensen er komen en of ze ook daadwerkelijk op 5 juli arriveren is op dit moment nog niet duidelijk. 

Schrijnende situaties

De afgelopen weken zijn er vanuit COA herhaaldelijk belrondes geweest welke gemeente of regio nog een plekje heeft. De ontstane situatie is om meerdere redenen ongewenst, niet in de laatste plaats omdat het tot schrijnende situaties voor asielzoekers leidt. Tussen het Rijk en de veiligheidsregio’s is daarom afgesproken om per veiligheidsregio 150 extra opvangplekken voor asielzoekers te creëren. Het gaat om crisisnoodopvangplekken die in korte tijd geschikt gemaakt kunnen worden voor de tijdelijke opvang van groepen asielzoekers. Hiermee zouden we met een roulatiesysteem per gemeente de zomerperiode moeten kunnen overbruggen, in afwachting van meer structurele oplossingen waar alle partijen voor pleiten. De Rouwe: “De elf gemeenten binnen Veiligheidsregio IJsselland hebben afgesproken samen garant te staan voor de gevraagde tijdelijke crisisnoodopvang en zijn de afgelopen weken op zoek gegaan naar geschikte locaties. Zo ook gemeente Kampen. Ik heb besloten om sporthal De Reeve aan te wijzen als tijdelijke crisisnood opvanglocatie.”

Om de mensen iets meer te bieden dan alleen een tijdelijk verblijf in een sporthal, wil de gemeente Kampen samen met de mensen van WijZ Welzijn onderzoeken hoe er, samen met vrijwilligers, ook iets van sport en culturele activiteiten voor deze groep asielzoekers opgezet kan worden. “We denken aan sportactiviteiten voor jong en oud, een internationale boekenkast of knutselspullen voor kinderen. Wat er precies kan of nodig is, weten we pas echt als we ook zicht hebben op wie er komen”, aldus Sander de Rouwe.

Informatieavond

Gebruikers van de sporthal en omwonenden zijn intussen over dit besluit geïnformeerd. Op maandag 4 juli a.s. is er van 19:00 tot 20:30 uur een informatiebijeenkomst voor belangstellenden over de tijdelijke crisisnoodopvang. 

Afbeelding
24 verenigingen uit Kampen op pad voor Grote Clubactie Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
Expositie van prints van werken van Van Gogh Algemeen 11 uur geleden
Afbeelding
Burgemeester en wethouders laten regionale stem horen tijdens 'Laat ons niet in de St(r)eek' - evenement Algemeen 11 uur geleden