De onderhandelaars presenteren hun het coalitieakkoord
De onderhandelaars presenteren hun het coalitieakkoord (foto: Maarten van Gemert)

Kamper gemeentebestuur presenteert haar plannen voor de nieuwe raadsperiode

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)  
KAMPEN – Stralende gezichten op de binnenplaats van de Stadskazerne. Gistermiddag, donderdag 20 juni, presenteerden de onderhandelaars, deels tevens de beoogde wethouders, van de nieuwe coalitie hun plannen. ’Samen’ is één van de sleutelwoorden die de vijf coalitiepartijen CU, SGP, CDA, KS en GL boven hun ambities hebben geschreven. ’Samen durven doen’ onder aanvoering van witte mannen in blauw kostuum.

Als voorman van de grootste partij binnen het Kamper politiek spectrum leidde Jan Peter van der Sluis de coalitieonderhandelingen. De leider van de ChristenUnie presenteerde het bereikte akkoord samen met zijn coalitiepartners. Aanvankelijk had hij daarvoor CU, CDA en SGP op het oog maar op aandringen van de gemeenteraad schoven ook Kampen Sociaal en GroenLinks aan. Alle voormannen kwamen aan het woord en lichtten kort hun thema’s en beoogde portefeuilles als wethouder toe.

Kernwoorden
Een aantal thema’s en kernwoorden vormen de rode draad van de ambities die Kampen over vier jaar in een andere tijd gebracht moeten hebben. Onder de kop ”Samen durven doen” staan de trefwoorden ’zelfbewust’ ’voor iedereen’ ’in verbinding’ ’uitnodigend’ en ’koersvast en toekomstbestendig’. „Elke coalitiepartij vindt hierin herkenbare punten,” zei Van der Sluis, die beloofde open en eerlijk te communiceren over wat wanneer iets wel of niet kan. „Het akkoord is op hoofdlijnen geschreven en niet dichtgetimmerd,” gaf hij aan. Het overzichtelijke aantal pagina’s van twintig, inclusief fotografische sfeerbeelden, is daarvan een eerste indicatie.

Hoofdlijnen
Komende week vergadert de gemeenteraad over het akkoord en de bedoeling is om eind volgende week de nieuwe wethouders te installeren. De portefeuilles zijn verdeeld aan de hand van een aantal uitgangspunten. Deze hoofdlijnen komen samen in drie thema’s: ’goed voor elkaar’ ’goed groeien’ en ’goed perspectief’.
Jan Peter van der Sluis (CU) benadrukte dat de coalitie geen besluiten uit het verleden terug gaat draaien om gejojo te voorkomen. Zo zal de koopzondag blijven bestaan maar komt er geen uitbreiding. Hij wil inzetten op flexibeler wonen, een leefbaar en ondernemend platteland en ook woonwagenbewoners hebben zijn aandacht.
Bernhard van den Belt (SGP) zet in op veilig, gezond en kansrijk opgroeien. De jongste van het vijftal wil oog hebben voor de grote effecten die de coronamaatregelen hebben veroorzaakt. Volgens Bas Wonink (CDA) moet de economie meegroeien met bevolking en bedrijvigheid maar wel met het klimaat in het achterhoofd. Richard Boddeus (KS) gaat zich buigen over armoedebeleid en bereikbaarheid. Hij kondigde aan dat de inkomensgrens voor armoedesteunmaatregelen wordt verhoogd.

Exclusiviteit
Nieuwkomer Erik Faber (GL) neemt het klimaat voor zijn rekening inclusief bijbehorende transities. Na afloop van de presentatie boorde hij een duurzaamheidsmaatregel aan die nog weinig bekendheid geniet. Faber was de afgelopen vier jaar wethouder in Friesland en met zijn komst verdween de laatste potentiële niet-hetero en vrouwelijke kandidaat voor een wethouderpost. Nieke Jansen, fractieleider van GL, stelde zich hiervoor niet beschikbaar omdat ze in de komende vier jaar de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
In het regionaal dagblad wordt gesproken over de vijf ”witte mannen” en dit kan aangevuld worden met ”blauwe pakken” zoals burgemeester Sander de Rouwe gewoon is te dragen. Alleen Richard Boddeus viel met een bruin kostuum uit de toon. Maar verder kon ook hij geen vrouwelijke kandidate als wethouder voordragen. Zelfs ondanks het voorbeeld dat zijn partij vormt met een top tien fractieleden dat keurig man/vrouw verdeeld is. Met gevestigde mannen van middelbare leeftijd, een goed wethoudersalaris, vrouw en kinderen en merendeels in IJsselmuiden wonend, vormt het Kamper gemeentebestuur een exclusief gezelschap en geen afspiegeling van de maatschappij laat staan een inclusieve samenleving.

Rijk
Gemeente Kampen rekent zich rijk. Zoals afgelopen tijd naar buiten kwam, ”klotst het geld tegen de klippen op”, als in de goede oude Hanzetijd. Nog net zo lang geleden zijn voorzieningen afgeschaald en belastingen verhoogd waardoor inwoners weinig van de overvloed meekrijgen. De landelijke politiek probeert met maatregelen, die vervolgens ingehaald worden door de actualiteit, de portemonnee van de burgers te redden. Het nieuwe gemeentebestuur breekt met de gewoonte om alle meevallers op te potten. Een som van maar liefst twintig miljoen zal gestort worden in een ’Kamper Ontwikkelfonds’ waarmee onder andere de sociale basis versterkt moet worden.
In tweetallen hadden de partijen de onderhandelingen gevoerd. Allen zetten hun handtekening onder een plakkaat op de binnenplaats van de Stadskazerne dat symbool stond voor het coalitieakkoord. Het bescheiden podium werd bijna te klein. Welgeteld één vrouw betrad het podium, te weten Martine Wiltjer-Rozema, die samen met Van der Sluis namens het CU onderhandeld heeft. Alle plannen, ambities en goede voornemens van de nieuwe Kamper coalitie zijn genoteerd.


Klaas van den Bosch (SGP) ondertekent symbolisch het coalitieakkoord (foto: Maarten van Gemert)