Gerrit Korenberg en Bertil Brink voor ’hun’ Dorpskerk
Gerrit Korenberg en Bertil Brink voor ’hun’ Dorpskerk (foto: Maarten van Gemert)

Geschiedenis Dorpskerk IJsselmuiden in detail uitgelicht op nieuwe website

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Maarten van Gemert)  
IJSSELMUIDEN – Aankomend weekeinde is het Open Monumentendag. Tal van monumentale panden openen dan hun deuren. De Dorpskerk in IJsselmuiden heet zaterdag belangstellenden welkom die een kijkje ”achter de preekstoel” willen nemen. De geschiedenis van dit monument voert heel ver terug. Tijdens Open Monumentendag wordt een nieuwe website gepresenteerd die deze geschiedenis vanaf het begin tot nu in kaart brengt, vlot verteld en vaak zeer gedetailleerd.

Behalve de bekende monumentale kerken in Kampen, hebben ook veel Kamper kernen kerkgebouwen waarvan het fundament (letterlijk) in de middeleeuwen is gelegd. Van zowel de, heden hervormde, kerken in Wilsum, Mastenbroek en Zalk als de Dorpskerk in IJsselmuiden gaat de geschiedenis ver terug. Gerrit Korenberg en Bertil Brink brengen zaterdag een nieuwe website online waarop het volledige verhaal van de Dorpskerk wordt verteld en getoond. In de vorm van, om mee te beginnen, vijftig vensters. De website is vanaf zaterdagmorgen te vinden onder www.DorpskerkIJsselmuiden.nl.

Wijding
De Dorpskerk, gebouwd in de twaalfde eeuw, werd in de dertiende of veertiende eeuw gewijd als de ”Kerk van de H.H. Crispinus en Crispinianus te Ysselmuden”, doelend op deze twee martelaren uit de derde eeuw na Christus. In het dagelijks leven zullen veel kerkgangers er niet bij stil staan dat alle monumentale kerken in de Kamper kernen van origine rooms-katholiek zijn. Ze stammen immers van voor de Reformatie.
De eerste vensters van de nieuwe website beschrijven dan ook de totstandkoming van de parochie IJsselmuiden onder het ”landsheerlijke gezag van de bisschop van Utrecht”. De laatste pastoor, voordat de kerk overging in protestantse handen, heeft een eigen venster.

Gemeente
Om deze scheiding tussen katholiek en protestant terzijde te laten, huldigt Bertil een aanspraak uit 1200 die net zo goed in 2022 opgaat: de Dorpskerk dient de Gemeente Gods te IJsselmuiden. Letterlijk met zaklantaarn en meetlint heeft hij samen met Gerrit door de toren gekropen om de bouwgeschiedenis in kaart te brengen.
Dit is een kolfje naar de hand van Gerrit, die als bouwhistoricus werkzaam is. Hij kerkt elders in IJsselmuiden en is geboren en getogen in Mastenbroek maar hij kent de Dorpskerk goed. Gerrit is verantwoordelijk voor de (technische) realisatie van de website waarvoor Bertil tekst en beeld verzorgt en de archieven napluist.


De Dorpskerk in IJsselmuiden in 1893 (foto: aangeleverd)

Almanak
Bertil is zijn werkzaam leven lang verbonden aan de Dorpskerk als koster. Zijn betrokkenheid bij de Historische Vereniging ’Jan van Arkel’ toont zijn grote interesse in (IJsselmuidense) geschiedenis. Die heeft hij nu van ’zijn’ Dorpskerk nauwgezet in kaart gebracht. Gerrit Korenberg en Bertil Brink leverden eerder historische bijdragen aan de Kamper Almanak.
Belangrijke bijdragen aan de nieuwe monumentenwebsite hebben ook Jan van Lente en Annelies Onijs-Koetsier geleverd. Jan, gepensioneerd architect en gefascineerd door geschiedenis, verzamelde enorm veel informatie over de kerk. Annelies transcribeert al vele jaren de archieven van het Schoutambt en de kerk van IJsselmuiden.
Met monumentenwachter Gerard Bastiaan heeft Bertil al jaren contact via zijn kosterswerk. Tijdens Monumentendag kan iedereen de nieuwe website komen bekijken op een groot scherm in de Dorpskerk. Er zal veel te doen en te zien zijn die dag in gemeente Kampen en een rondgang langs de Kamper kernen is zeker een aanrader. Te beginnen bij de 800-jarige Dorpskerk in IJsselmuiden. Gerrit en Bertil heten iedereen hartelijk welkom in de kerk èn op hun website.

..