Afbeelding
Foto: aangeleverd

De Bovenkerk… anders!

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Al jaren bestaat er voor scholen en andere groepen de gelegenheid om deel te nemen aan een rondleiding in de Bovenkerk. Dat in afwachting van de restauratie op verschillende plaatsen stellingen staan doet daar niets aan af. Het aanbod voor de groepen 7/8 van de basisschool is behoorlijk gewijzigd. De nieuwe opzet is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Groot Burgerweeshuis, de Stichting Behoud Bovenkerk en de Stichting ‘Gedenk het Woord’

Via video’s, die op verschillende plaatsen in de kerk worden afgespeeld, leven de bezoekers mee met wat twee meisjes bij hun rondgang door de middeleeuwse kerk allemaal overkomt, en welke vragen ze daarover stellen. Ze zijn verrast over het uitzicht vanaf de kansel en even later komen ze zelfs boven de gewelven.

Maar wat ongemakkelijker wordt het als vóór het koor opeens in vol ornaat de pastoor verschijnt. Dat is nog maar het begin, ook ds. Baudartius laat zich zien en wat te denken van de smid, die hier dagelijks de mis bijwoont en komt bidden? Het wordt de meisjes echt te veel als zich opeens ook nog een bedelaar laat horen, die graag wat stuivers wil zien om brood en bier te kunnen kopen.

Met de filmpjes wordt een opening gecreëerd om extra aandacht te geven aan de Late Middeleeuwen en de erop volgende Reformatie, want van beide episoden zijn er veel sporen te vinden. In de Bovenkerk als gebouw, maar ook als plaats waar zich een belangrijk deel van de geschiedenis van Kampen heeft afgespeeld.

De twee meisjes staan voor de doelgroep van groep 7/8 van de basisschool. In samenwerking met JuliusMedia en Ventura zijn de middeleeuwse figuren tot leven gebracht. Maar er is meer te vertellen en dat gebeurt tussen de video’s door die steeds op een andere plaats in de kerk worden gedraaid.

Het nieuwe aanbod, dat door de Gidsengroep van de Bezoekersgroep Bovenkerk is ontwikkeld in de afgelopen jaren, roept een wereld op, waar kinderen vaak nog maar weinig van weten. Dat betekent dat een rondleiding al wat eerder voorbereid moet worden. Daarom krijgt de school die deel wil nemen geruime tijd van tevoren een lesbrief, die samen met de kinderen moet worden doorgenomen. Niet alles kan immers tijdens de rondleiding uitgelegd worden. Aan het eind krijgen ze een evaluatieformulier en de samenvatting van de rondleiding mee met ook nog enkele gespreksvragen, bijvoorbeeld over of het belangrijk is dat er monumenten zijn. En niet te vergeten een placemat met de Bovenkerk erop.

Alle scholen zijn welkom om in het kader van het onderwijs in cultureel erfgoed te ervaren hoe zo’n mooie kerk in Kampen gebouwd kon worden en wat er zich allemaal onder het dak heeft afgespeeld.

Scholen kunnen zich aanmelden op de site van Kunst en Kind. Vink groep 7 aan en Erfgoed en de Bovenkerk. Kies Bovenkerk interactief.

Voor informatie: Aart Jan Klok: 038-3333830 / 06-25418540