Afbeelding
foto aangeleverd

IRIS en Ichthus College Kampen maken overstap naar brugklas makkelijker

· leestijd 2 minuten Algemeen

KAMPEN - Stichting voor christelijk onderwijs IRIS en het Ichthus College Kampen hebben de handen ineengeslagen om de doorstroom van het basisonderwijs naar de brugklas te verbeteren. Een van de uitkomsten is de start van het project ‘De Overbrugging’. Doel is om de overstap van groep 8 naar het voortgezet onderwijs makkelijker en effectiever te maken. Met als resultaat een gelukkige leerling op de juiste plek. Een van de eerste uitingen was een digitale Meet ‘n Greet, georganiseerd door Ichthus College Kampen en basisschool De Groenling.

IRIS en Ichthus College Kampen bieden onderwijs aan op basis van de christelijke identiteit. Het Ichthus College Kampen biedt praktijkonderwijs, mavo, havo en vwo, alle locaties zijn gekoppeld aan het project. IRIS telt 14 scholen in de gemeente Kampen.

De vier onderdelen van het project

Met ‘De Overbrugging’ sluiten de organisaties aan bij de landelijke ontwikkeling van 10-14 scholen, die ook een vloeiende overgang naar het voortgezet onderwijs willen bevorderen. Als het project ‘De Overbrugging’ succesvol is, wordt het ook bij andere onderwijsstichtingen in de regio ingevoerd. De vier pijlers van het project zijn:

* Exclusieve vaardigheden; wat heeft de leerling nodig om te leren leren?
* Adviseren en warme overdracht
* Taal- en leesonderwijs
* Het wegwijs maken van de leerling.

De leerling

Frank IJzerman, leerkracht van groep 8 van de Groenling vertelt: ‘Voor bijna alle leerlingen van groep 8 is het spannend om naar de brugklas te gaan. Vragen als: ‘Hoe gaat de week er dan uit zien? En waarom moet ik van lokaal wisselen? Hoeveel docenten krijg ik? Bij wie kom ik in de klas?’ spelen een grote rol.

We bereiden de leerlingen zo goed mogelijk voor op de overstap, door bijvoorbeeld in groep 7 al met een agenda te werken en het huiswerk en andere activiteiten in te plannen. Samen met het Ichthus College willen we het verschil maken voor onze leerlingen. En niet alleen door de warme overdracht, ook door bijvoorbeeld inzicht te geven in de totale huiswerkbelasting per week van een leerling.’

De ouders

“Ook voor ouders is de stap groot als hun kind naar de middelbare school gaat”, aldus een woordvoerder van de scholen. “Het is een stap naar jongvolwassenheid en de afstand naar de school wordt letterlijk en figuurlijk groter. Er zijn meer prikkels en er wordt meer autonomie gevraagd van de leerling. Ouders en leerling kiezen een school vaak op gevoel; de school moet passend zijn voor het kind. Dit jaar was het door de pandemie extra moeilijk om een keuze te maken, omdat veel informatieavonden online plaatsvonden.” 

Een kijkje nemen

De beste manier om een school te kiezen, is als je er de sfeer kunt proeven. Omdat dit niet mogelijk was, heeft het Ichthus College privé-rondleidingen en een virtuele tour door de school aangeboden. Ook is onlangs een Meet ‘n Greet georganiseerd; tijdens een praktisch vragenuurtje konden de groep 8-leerlingen vragen stellen aan twee brugklassers en Marjette Zomer, docent Nederlands bij het Ichthus College. 

Dakpanklassen

Het Ichthus College Kampen (Locatie Campus) werkt met de zogenaamde dakpanklassen; tweejarige brugklassen voor tl, tl-havo, havo en havo-vwo. Leerlingen krijgen op het hoogste niveau les, maar kunnen als dat nodig is les krijgen op hun eigen niveau, zonder van klas te hoeven wisselen. Dat geeft de leerlingen rust. Jasmijn zegt: ‘Ik vind dakpanklassen wel prettig, want als je iets moeilijk vindt, kan je bij bepaalde opdrachten een stapje lager proberen en dat weer opbouwen naar een hoger niveau. Je kan zelf de uitdaging zoeken.’ Jasmijn hielp ook mee met de Meet ’n Greet. Ze vond het erg leuk om de vragen van leerlingen van groep 8 te beantwoorden. ‘Ik vind het fijn om de leerlingen verder te helpen zodat ze zich straks gemakkelijker voelen en meer weten van hoe en wat op de middelbare school.’ 

Rondleiding met VR-bril 

In de toekomst worden ook 3D-rondleidingen aangeboden. Dan kunnen de leerlingen met een VR-bril een kijkje nemen bij het Ichthus College. Ook kijken de scholen hoe de kennismakingsdag volgens de geldende maatregelen georganiseerd kan worden.