Afbeelding
Foto: Unsplash

Geen grootschalig onderzoek naar ‘illegaal werkende’ boeren

Algemeen

DEN HAAG – De provincie Overijssel is verlost van een grootschalig onderzoek naar mogelijk illegaal werkende boeren. De Raad van State schorste vandaag een uitspraak van de Zwolse rechtbank die de provincie verplichtte om dat onderzoek uit te voeren. Volgens de provincie was het een ondoenlijke opdracht die onnodig was bovendien.

Milieuorganisatie MOB vroeg de provincie om de boeren in de regio Kampen, Zwolle en andere gebieden in de provincie te controleren. Ze zouden onterecht zonder natuurvergunning hun gronden beweiden en bemesten. Maar de provincie verwierp dit verzoek. 

De boeren hebben geen natuurvergunning nodig, aldus de provincie. Ze hebben bestaande oude rechten zoals een in het verleden verleende milieuvergunning of een toen geldend bestemmingsplan dat het beweiden en bemesten toeliet.

Volgens MOB is het terugvallen op een oud bestemmingsplan niet voldoende om bestaande rechten op beweiden en bemesten aan te tonen. De toen en later bestaande feitelijke situatie op de veehouderij moet volgens MOB bekend zijn om te zien of die oude rechten nog wel bestaan. De Zwolse rechtbank gaf MOB gelijk en eiste daarom van de provincie een nader onderzoek.

Achterhaald
Maar half oktober deed de Raad van State een uitspraak in een vergelijkbare zaak. Die uitspraak bevestigt nog eens het standpunt van de provincie over bestaande rechten zoals een milieuvergunning of een oud bestemmingsplan. De feitelijke situatie bij de veehouderijen toen hoeft dus niet meer te worden onderzocht, vindt de Raad. Het oordeel van de rechtbank is daarmee achterhaald.

Nick de Vries