Afbeelding
Foto: Taize Frankrijk internet

Taizé viering in Nieuwe Kerk

Algemeen Ingezonden

Zondag 5 februari om 17.00 uur is er in de Nederlands Gereformeerde Kerk aan de Broederweg een Taizéviering. Het ensemble Kavóca,  o.l.v. van Luthine Postema, zal medewerking verlenen aan  deze dienst, samen met enkele muzikanten. Ds. Frank Bruintjes verzorgt de lezingen en de gebeden.