Afbeelding
Foto: Pixabay

Burgemeester scherpt aanpak drugsoverlast aan

· leestijd 1 minuut Algemeen

KAMPEN - Burgemeester Sander de Rouwe heeft het beleid bij een overtreding van de Opiumwet aangescherpt. In dit beleid staat beschreven onder welke omstandigheden en op welke manier gebruik wordt gemaakt van de bestuurlijke handhavingsmaatregelen bij (mogelijke) drugshandel. Naast het uitdelen van een waarschuwing kan de burgemeester nu ook direct overgaan tot sluiten van een pand. Het aangescherpte beleid gaat in op woensdag 29 maart, een dag na de formele publicatie. 

Wat is er nieuw?

De burgemeester heeft uit hoofde van zijn functie de bevoegdheid om handhavend op te treden bij het aantreffen van soft- of harddrugs in een pand of wanneer er sprake is van voorbereidende handelingen daartoe. Hij kan op basis van het nieuwe beleid niet alleen waarschuwen bij een eerste overtreding van de Opiumwet maar kan ook meteen bestuursdwang toepassen door een woning of pand te sluiten. Het is aan de burgemeester om in een individueel geval een zorgvuldige belangenafweging te maken en rekening te houden met bijzondere omstandigheden. Daar hoort een motivering bij die een rechterlijke toets kan doorstaan. 

Waarom is het beleid aangescherpt?

De laatste jaren is de Opiumwet een steeds belangrijker rol gaan spelen om de omvang van de drugscriminaliteit en de daarmee samenhangende ondermijning in Nederland terug te dringen. Een drugspand kan voor veel overlast zorgen door mensen die een drugspand bezoeken. Verder speelt het risico van brandgevaar bij een kwekerij een rol. Niet alleen hennepkwekerijen maar ook drugslabs zorgen voor overlast. Een laboratorium kan slecht in elkaar zijn gezet waardoor een kans op ontploffing ontstaat. Ook drugsafval dat ergens wordt achtergelaten, kan voor grote schades zorgen. Daarbij komt dat de aanwezigheid van criminelen kan zorgen voor een onveilig gevoel. 

Aanpakken

“Een pand sluiten is een verregaande maatregel maar ik zal niet schromen om dat te doen als de situatie daartoe aanleiding geeft. Ondermijning is een vorm van criminaliteit die ik hard wil aanpakken. De aanpak van drugoverlast hoort daar zeker bij”, aldus burgemeester Sander de Rouwe. 

Wie in de buurt signalen van drugs(overlast) ziet kan zich melden bij Meld Misdaad Anoniem (M.) via 0800-7000 of anoniem in een beveiligde omgeving via meldmisdaadanoniem.nl.