archiefbeeld
archiefbeeld Foto: Foto Tennekes

Thuisgevers met een jaar verlengd: Nog duizenden statushouders via maatschappelijke initiatieven te huisvesten

Algemeen

KAMPEN / UTRECHT – De Thuisgevers gaan nog een jaar door met het succesvol huisvesten van statushouders in leegstaande gebouwen via maatschappelijke initiatieven. De initiatiefnemers van de Thuisgevers, de gemeente Kampen en de Protestantse Kerk in Nederland, ondertekenden daarvoor donderdag 30 maart in De Stadsherberg een overeenkomst. Het ministerie van Justitie en Veiligheid financiert de Thuisgevers voorlopig tot 3 april 2024.

De Thuisgevers is een landelijk initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland en de gemeente Kampen. De Thuisgevers wordt financieel mogelijk gemaakt door het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) en gefaciliteerd door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De Thuisgevers wordt ook ondersteund door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Raad van Kerken in Nederland. Kijk voor meer informatie op dethuisgevers.nl