Afbeelding
Foto: aangeleverd

Burgemeester en wethouders laten regionale stem horen tijdens ‘Laat ons niet in de St(r)eek’ - evenement

· leestijd 1 minuut Algemeen

Op woensdag 20 september vond in Den Haag het M50 evenement ‘Laat ons niet in de st(r)eek!’ plaats. Vele M50 leden waren present om hun middelgrote gemeente te vertegenwoordigen. Doel van het evenement was om in gesprek te gaan over actuele thema’s met Kamerleden, bewindspersonen en fractiemedewerkers op de dag na Prinsjesdag. Deze dag vonden in de Tweede Kamer de Algemene Politieke Beschouwingen plaats, het belangrijkste debat van het politieke jaar.

Het evenement ‘Laat ons niet is de st(r)eek’ is georganiseerd vanuit de M50 om aandacht te vragen voor de issues waar middelgrote gemeenten tegenaan lopen. Het gesprek ging aan de verschillende thematafels over onderwerpen als centrumgemeenten, financiën, maatschappelijke voorzieningen, woningbouw en sterkere wijken. Tijdens de lunch boden we streekgerechten aan.

Ook gemeente Kampen was er vertegenwoordigd. Wethouder Bernard van den Belt (Financiën) ging in gesprek met onder andere verschillende Kamerleden: “Jeugdzorg. Bestaanszekerheid. Woningbouw. Energietransitie. Belangrijke thema‘s die op het bordje van de gemeentelijke overheid liggen. Helaas staan ze erg onder druk. Het Rijk dreigt ons vanaf 2026 met 3 miljard te korten. We kunnen dan deze taken niet meer uitvoeren. Juist gisteren, met de Algemene Beschouwingen en de verkiezingsprogramma’s die nog niet definitief zijn, heb ik hier met andere collega’s van Middelgrote gemeenten aandacht voor gevraagd in Den Haag. Ik kijk terug op mooie gesprekken met betrokken Kamerleden! Fijn dat van bijna alle partijen afgevaardigden met ons in gesprek gingen.”

“Het ‘ravijn’ moet definitief van tafel” Woensdagmorgen trapte M50-voorzitter Sjoerd Potters af in het televisieprogramma ‘Goedemorgen Nederland’. Hierbij lichtte hij de insteek van het evenement toe. Middelgrote gemeenten staan dichtbij de inwoners en spelen daarom een belangrijke rol bij thema’s als woningbouw, verduurzaming, bestaanszekerheid en maatschappelijke voorzieningen. Onderwerp van gesprek was onder andere het immense financiële tekort waar gemeenten op afstevenen, ook wel het ‘ravijn’ genoemd. Sjoerd Potters: “Middelgrote gemeenten hebben het moeilijk doordat hun financiën en daarmee ook hun maatschappelijke voorzieningen onder grote druk staan. Het ‘ravijn’ moet definitief van tafel.” Fractievoorzitter van D66 Jan Paternotte die ook aanwezig was bij het programma gaf al direct gehoor aan deze oproep door aan te geven dat er extra geld naar gemeenten toe moet. Potters: “Een mooi eerste resultaat. Nu de andere partijen nog!”

Gedurende de dag zijn naast ca. 30 Kamerleden ook bewindspersonen, fractieondersteuners en beleidsmedewerkers langs geweest en in gesprek gegaan met de aanwezige M50-leden. Het dagelijks bestuur van de M50 kijkt terug op een waardevolle dag waarbij, naast het netwerken tussen de leden, ook de boodschap van de middelgrote gemeenten goed onder de aandacht is gebracht.

Over M50
De M50, voorheen Platform Middelgrote Gemeenten (PMG), is een netwerk van middelgrote gemeenten die vaak een centrumfunctie in de regio vervullen, stedelijke problematiek kennen en een vergelijkbare schaal hebben (30.000-80.000 inwoners). De M50 is een platform dat staat voor kennis delen, elkaar inspireren, samen experimenteren en middelgrote gemeenten op de kaart zetten. Gemeente Kampen is betrokken bij M50, omdat zij het belang onderkent van een goede samenwerking met andere middelgrote gemeenten. M50 deelt kennis graag vooraf, dan feedback achteraf. Daarom was deze bijeenkomst ideaal om de politiek in Den Haag in deze fase te laten weten waar het aan schort zodat onze stem in de komende kabinetsperiode beter gehoord wordt.

Afbeelding
Geen Rijkssubsidie voor gebiedsontwikkeling 'Bij de Bovenkerk' Algemeen 7 dec., 11:45
Afbeelding
Plannen voor werkschuur op plek voormalige kerk Jehova's Getuigen in het Groene Hart Algemeen 7 dec., 11:42
Afbeelding
Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in Kampen Algemeen 7 dec., 11:39