EuroParcs De IJssel Eilanden
EuroParcs De IJssel Eilanden (foto: Maarten van Gemert)

Soedanese evacués keren terug in Kampen bij EuroParcs dat ook statushouders op wil vangen

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Maarten van Gemert)  
KAMPEN – Opnieuw worden enkele Soedanese evacués gehuisvest op EuroParcs De IJssel Eilanden. Het gaat om drie Soedanese gezinnen die binding hebben met Nederland. Zij verbleven al eerder in het park nadat Nederland haar ingezetenen in Soedan vorig jaar had teruggehaald bij het uitbreken van de oorlog aldaar. Daarnaast wil het vakantiepark via de Thuisgevers maximaal 28 statushouders tijdelijk opvang bieden.

Sinds april vorig jaar woedt in Soedan een zware strijd tussen het regeringsleger en de paramilitaire groep Rapid Support Forces. Soedanezen met een Nederlands paspoort wilden gerepatrieerd worden waarna in het Kamper vakantiepark van EuroParcs zo’n zestig Nederlandse staatsburgers uit Soedan werden opgevangen. Toen het vakantieseizoen begon, verhuisden ze naar vakantieparken van Landal elders in het land. Enkele van hen keren nu terug naar Kampen.

Repatriëring
Sinds 21 december verblijven de drie Soedanese gezinnen weer in vijf huisjes van EuroParcs in Kampen want het contract met Landal liep tot kerst. In Kampen mogen ze in ieder geval tot 1 april dit jaar blijven. Zo nodig kan deze periode verlengd worden. De kosten voor opvang en begeleiding (door Welzijn Kampen) worden gedekt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
De situatie is vergelijkbaar met de repatriëring van Afghanen die een binding hadden met Nederland toen de Taliban in Afghanistan op 15 augustus 2021 de macht overnam. Onder andere voor sommige regeringsfunctionarissen en journalisten was de situatie niet veilig meer. Zij werden in aanvang opgevangen op Heumensoord in Nijmegen en later verspreid over Nederland.

Verantwoordelijkheid
De vanaf eind augustus 2021 ruim 2300 uit Afghanistan naar Nederland overgebrachte personen haalden breder het nieuws dan de 185 evacués uit Soedan in april 2023. Deze laatste groep landde op vliegveld Welschap (Eindhoven Airport) en verbleven aanvankelijk in hotels rond Eindhoven. Op dat moment gaat de verantwoordelijkheid over van het Ministerie van Buitenlandse Zaken op Binnenlandse Zaken.
Laatstgenoemde verzocht EuroParcs huisjes beschikbaar te stellen in hun parken verspreid over Nederland. Ook eigenaren van de particuliere huisjes in het Kamper vakantiepark, gelegen aan de grens met Dronten, werkten hieraan mee. Zo keren de Soedanese evacués terug aan het Reevemeer (kop van het Drontermeer).

Thuisgeversinitiatief
Daarnaast heeft EuroParcs het Kamper college van b en w maandag 8 januari verzocht om statushouders te mogen opvangen. De volgende morgen nam het college in haar wekelijkse vergadering hierover een positief besluit. Het huisvesten van statushouders verlicht de druk op asielzoekerscentra. Asielzoekers die een verblijfsstatus hebben gekregen, kunnen in principe overal gaan wonen. Wel zijn ze, bij een start op Kamper grondgebied, als statushouder gekoppeld aan gemeente Kampen en worden daarmee Kamper ingezetene.
Om de doorstroom te bevorderen, zoekt het landelijk opgepakte Kamper initiatief de Thuisgevers naar tijdelijke huisvesting. Via een nieuw Thuisgeversinitiatief is het college bereid extra opvang te faciliteren bij EuroParcs. Dit zou bijdragen aan de taakstelling die de gemeente heeft. Gemeente Kampen schiet, evenals veel andere gemeentes, hierin nog schromelijk te kort.
EuroParcs schiet te hulp.

..

Afbeelding
Gebedsgenezing en demonen uitdrijven ook aan de orde in Kampen, minister krijgt kamervragen over Tom De Wal en aanhang maar kan niet.. Algemeen Ingezonden 23 mei, 15:34
Wethouder Boddeus ontvangt de felicitaties en een taart van Hilda Helmhout namens de lokale afdeling van de Fietsersbond.
Fietsersbond feliciteert gemeente Kampen Nieuws Ingezonden 23 mei, 15:21
Kloens biddend tijdens een actie in Sao Paulo
Evangelist Jelthe Kloens uit kampen terug uit Brazilie na 'succesvolle missiereis' met honderden bekeerlingen en wonderen Algemeen Ingezonden 23 mei, 15:16