Afbeelding
Foto: aangeleverd

FNV huldigt jubilaris: 75 jaar lid

Algemeen

KAMPEN - FNV Lokaal IJssellanden heeft op 16 april de heer F. v.d. Haar in het zonnetje gezet vanwege zijn 75-jarige lidmaatschap van de FNV. Kaderleden van IJssellanden eerden hem met een bezoek aan huis, een bos bloemen en een beeld van brons genaamd “Handen ineenslaan”. Als symbool voor de jaren lange vriendschap met FNV.

Toen de heer Van der Haar 14 jaar oud was ging hij werken bij de pannenfabriek “Berk” in Kampen. Hem werd toen meegegeven direct lid van “de Bond” te worden. In zijn verdere leven hij heeft bij diverse bouwbedrijven gewerkt tot zijn 60-ste levensjaar toe. De Bond heeft hij al die jaren ook wel eens nodig gehad bij arbeidsconflicten. Dankbaar was hij met de FNV-hulp. Hij is daarna nog steeds trouw lid gebleven en vindt dit nodig om solidair te zijn met anderen. Het bezoek van de kaderleden aan huis was voor hem dan ook emotioneel.