Taalpunt Kampen zoekt vrijwilligers

Algemeen

KAMPEN - Taalpunt Kampen is op zoek naar vrijwilligers die willen helpen om andere mensen beter te leren lezen, schrijven, spreken of luisteren. Deelnemers worden geholpen bij het zoeken naar een passende cursus of taalcoach. Het Taalpunt is er ook voor vrijwilligers. Zij kunnen er alles te weten komen over de mogelijkheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.

Elke vrijwilliger bij Taalpunt volgt een basistraining. Tijdens deze training krijgen zij informatie over de doelgroep en over hoe volwassenen leren. Ook oefenen ze met het voorbereiden van een bijeenkomst met de deelnemer(s) en maken ze kennis met speciaal lesmateriaal. De training bestaat uit vier dagdelen.

Taalvrijwilligers krijgen bij het begeleiden van hun deelnemer(s) ondersteuning vanuit het Taalpunt. De organisatie: “Als taalvrijwilliger kun jij het verschil maken in iemands leven. Je kunt iemand helpen met het verbeteren van basisvaardigheden als lezen en schrijven, spreken en luisteren. Als je taal leuk vindt, graag met mensen werkt en flexibel bent, is dit misschien iets voor jou.”

Informatie over vrijwilligerswerk bij een taalpunt is ook te vinden op de website van Taal voor het Leven, www.taalvoorhetleven.nl. Het Taalpunt Kampen bevindt zich in de bibliotheek van Kampen, Kennedylaan 4 Voor informatie kan de bibliotheek bezocht worden op woensdag van 10.00 tot 11.30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur. Ook kan een afspraak gemaakt worden via taalpunt@bibliotheekkampen.nl of via het telefoonnummer van de bibliotheek 038 3312101 (elke werkdag). Contactpersonen van het Taalpunt zijn Liesbeth de Lange en Hanneke van Vilsteren. De eerstvolgende basistraining start op donderdagavond 11 februari, de andere bijeenkomsten zijn op 18, 25 februari en 10 maart.