Afbeelding
Vanaf de preekstoel in de Westerkerk (foto: Maarten van Gemert)

Protestantse Gemeente Kampen volop in wording

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)
De traditionele kerken in Kampen werken hard toe naar één Protestantse Gemeente Kampen. Meerdere wijkgemeenten binnen de Hervormde Gemeente Kampen en de Gereformeerde Kerk Kampen gaan samen verder waarmee kerkgebouwen leeg komen te staan. Twee jaar geleden ontstond de Protestantse Wijkgemeente in wording (Open Hof) en afgelopen zondag vond de eerste dienst plaats van de gefedereerde wijkgemeente Kampen-Noord.

Federaties
Naast evangelische, reformatorische en andere stromingen, vormen de Hervormde Gemeente en de Gereformeerde Kerk van oudsher grote kerkverbanden in Kampen. De Gereformeerde Kerk kende de Westerkerk, de Burgwalkerk en de Open Hof. De laatste locatie wordt al heel lang gedeeld met wijk C van de Hervormde Gemeente, die in 2014 terugging van vijf naar drie wijkgemeenten onder het motto ’Eenheid in verscheidenheid’. Beide wijkgemeenten in de Open Hof tekenden samen met de Burgwalkerk op 20 oktober 2014 een federatie-overeenkomst. Het proces daartoe was in 2008 gestart omdat enerzijds de identiteiten van de drie wijkgemeenten niet zo ver uit elkaar lagen en anderzijds om praktische redenen als neerwaartse tendensen van leden en financiën. Om vergelijkbare redenen zochten een paar jaar geleden wijk A en de Westerkerk toenadering tot elkaar hetgeen resulteerde in de ondertekening van een federatie-overeenkomst op 14 november jongstleden. Dat gaat minder ver dan een fusie. Met een knipoog vergelijkt Mark van Persie, voorzitter van de Algemene Kerkraad, een fusie met trouwen en een federatie met samenwonen.


De Westerkerk aan de Wilhelminalaan in Brunnepe (foto: Maarten van Gemert).

PKN
Landelijk gingen in 2004 veel protestantse kerken samen verder als Protestantse Kerk Nederland – met behoud van eigen identiteit. De verschillen tussen de kerken leven echter niet meer zo sterk als vroeger. Dominee Wilbert Dekker, in 2008 bevestigd, illustreerde dat door enkele maanden geleden vanuit de Hervormde Broederkerk naar de Gereformeerde Westerkerk over te gaan. Anderen zagen dat als een grotere tegensteling dan hijzelf. Nu kerken alle gemeenteleden van de Broederkerk (wijk A) in de Westerkerk, het gebouw dat is uitgekozen voor de nieuwe Protestantse Wijkgemeente Kampen-Noord. De Broederkerk staat leeg tot in het komend halfjaar de Hervormde wijkgemeente C daarnaar verhuist vanuit de Bovenkerk. De monumentale kerk aan de kop van de Oudestraat komt dan leeg te staan maar blijft wel beschikbaar voor bijzondere diensten. Datzelfde geldt voor de Burgwalkerk langs de Burgel die, evenals de Bovenkerk, in een stichting zal worden ondergebracht om niet geheel aan de eredienst te worden onttrokken.

Noorderkerk
Dit laatste geschiedde wel voor de Noorderkerk in Brunnepe. Deze werd door de Hervormde Gemeente Kampen in oktober 2014 buiten gebruik gesteld hetgeen een jaar later officieel werd bekrachtigd. De afscheidsdienst vond plaats op 5 juni 2016 zoals verslagen in dit artikel. Met de Westerkerk behoudt Brunnepe een volwaardige kerk, al is de benaming Kampen-Noord voor de nieuwe gefedereerde wijkgemeente verwarrend. De verschillende protestantse wijkgemeentes zullen zich niet op locatie maar op identiteit onderscheiden. Voor wijk C zal de afscheidsdienst van de Broederkerk plaats vinden op 12 februari aanstaande. In maart zal meer bekendheid gegeven worden aan de volop in ontwikkeling zijnde nieuwe Protestantse Gemeente Kampen.