Afbeelding

Woningcorporaties, De Kern en gemeente Kampen tekenen convenant Vroeg Eropaf

Algemeen

KAMPEN - Woningcorporaties Beter Wonen en deltaWonen, De Kern maatschappelijke dienstverlening, het samenwerkingsverband Financiën op Koers en gemeente Kampen tekenen op maandag 6 februari het convenant Vroeg Eropaf. Hiermee spreken partijen de intentie uit om zich samen in te spannen voor het bieden van hulp en ondersteuning aan huurders met een beginnende huurachterstand.

Vroeg Eropaf is een methode waarbij de woningbouwcorporaties in samenwerking met De Kern vroegtijdig in gesprek gaan met huurders die een beginnende huurachterstand van twee maanden hebben. Hiermee hopen de partijen problematische schuldsituaties vroegtijdig te signaleren en grotere achterstanden te voorkomen. Door dit in een vroeg stadium te doen, kan samen met de inwoner achterhaald worden wat de oorzaak van de achterstand is en kan samen gezocht worden naar oplossingen om verder oplopende schulden te voorkomen.

Vroeg Eropaf wordt als methodiek al succesvol in meerdere gemeenten toegepast, waaronder de gemeenten Amsterdam en Nieuwegein.