Preekstoel aan de Grafhorsterweg.
Preekstoel aan de Grafhorsterweg. Maarten van Gemert.

Na Kampen ook kerkgebouw in Grafhorst gesloten

· leestijd 2 minuten Algemeen

(door Maarten van Gemert)
GRAFHORST - Uitstel en protest hebben niet kunnen voorkomen dat de Nederlandse Hervormde kerk aan de Grafhorsterweg is gesloten. In Kampen wordt na de zomer de Bovenkerk buiten (kerkelijk) gebruik gesteld. De kerkgangers kunnen dan terecht in de Broederkerk waarvan de gemeenteleden sinds februari samenkomen in de Westerkerk. Dit gebouw is naar aanleiding daarvan volop in verbouwing.

De eerste aankondiging van de Grafhorster kerksluiting in 2014 wekte de nodige beroering onder een aantal gemeenteleden. De Hervormde Gemeente IJsselmuiden/Grafhorst heeft twee kerkgebouwen in gebruik, aan de Grafhorsterweg en de Dorpskerk in het centrum van IJsselmuiden. Volgens de Algemene Kerkenraad (AK) zouden bezuinigingen sluiting van één gebouw noodzakelijk maken. Bij meerdere gemeenteleden bestaat echter het vermoeden van een dubbele agenda want er zou wel een nieuw kerkgebouw moeten verrijzen, voor een andere wijkgemeente, bij de Oosterholthoeve.

Het kerkgebouw aan de Grafhorsterweg (foto: Maarten van Gemert)

Verontwaardiging
De ”teleurgestelde en verdrietige” (Lancee) kerkgangers hebben zich verenigd in de Cie Grafhorst en hebben allereerst gepleit voor een ’second opinion’ naar de betoogde financiële noodzaak. Zij zijn echter totaal niet gehoord volgens Hans Lancee die op persoonlijke titel bezwaar maakt. Wel werd een interne commissie ingesteld die ”als een slager zijn eigen vlees keurt”, zoals Lancee het uitdrukt. De Cie Grafhorst heeft onderbouwde voorstellen gedaan om de kerkexploitatie over te nemen maar er werd taal noch teken vernomen van de AK. Namens meer dan honderd bezwaarde leden werd er een procedure bij de Protestantse Kerk Nederland (PKN) gestart gevolgd door een Hoger Beroep.

Hoger beroep
In afwachting van de uitslag van het Hoger Beroep werd een eerste geplande sluiting op 22 mei vorig jaar uitgesteld. Begin mei dit jaar oordeelde de PKN dat de AK procedureel gezien correct had gehandeld ofschoon in een eerste verweer de AK haar besluit onvoldoende gemotiveerd had. In vervolg op de uitspraak is zondagmiddag 2 juli jongstleden de laatste eredienst gehouden in het kerkgebouw aan de Grafhorsterweg. ”De AK schitterde door afwezigheid”, geeft Lancee aan, ”en de Cie Grafhorst is nog niet opgeheven.” De scriba van de AK verwijst voor een reactie door naar de voorzitter die nog niet bereikt is. De secretaris laat weten dat de AK de zaak nu laat bezinken. Na de zomer wordt bekeken hoe nu verder te gaan. Juist afgelopen maand verzocht Stichting Stadsherstel Kampen aan het college van B en W het gebouw tot gemeentelijk monument te verklaren, samen met de Hervormde Kerk aan de Hogeweg en meer karakteristieke panden van de wederopbouw na de oorlog.

Verbouwing Westerkerk Brunnepe (foto: Maarten van Gemert).

Te sluiten Bovenkerk
Nadat in 2014 de abrupte sluiting van de Noorderkerk ook veel afwijzing opriep, wijzigde de koers van de Hervormde Gemeente Kampen. In het vervolgproces werd uitgebreid overlegd met de gemeente en uiteindelijk ging men samen met de Gereformeerde Kerk Kampen verder. Na de Noorderkerk is de Burgwalkerk buiten regulier kerkelijk gebruik gesteld en vanaf 10 september geldt dat ook voor de Bovenkerk. Die wijkgemeente gaat dan naar de Broederkerk, die momenteel kleinschalig verbouwd wordt. Naast groot onderhoud van het orgel wordt er een nieuw jeugdhonk in het Broederhuis gecreeërd. De wijkgemeente van de Broederkerk kerkt sinds enkele maanden samen met de gereformeerden als nieuwe Protestantse Gemeente Kampen Noord in de Westerkerk. Deze wordt daartoe momenteel grootschalig verbouwd. Voor hen staat een officieel afscheid van de Broederkerk in september gepland.