Afbeelding
Herman ten Berge

Jong en oud geven Kerstconcert Hervormd Mannenkoor vorm

· leestijd 3 minuten Algemeen

KAMPEN Een volle Bovenkerk was op vrijdag 22 december getuige van het jaarlijkse Kerstconcert van het Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst, dat onder leiding staat van dirigent Freddy Veldkamp. Het koor slaagde erin om een veelzijdig programma af te leveren. Hierbij werd het koor ondersteund door organist Harry Hamer, pianist Gezinus Veldman, Alphoornduo Fortissimo en Christelijk Instrumentaal Ensemble Animato. Laatstgenoemde stond onder leiding van dirigent Ton Adema, waar Niels Adema het ensemble begeleidde op orgel.

Voor dirigent Freddy Veldkamp vormde het Kerstconcert van het Hervormd Mannenkoor IJsselmuiden-Grafhorst één van zijn veertien concerten in de tijd rondom kerst. ‘’Dit concert in de Bovenkerk is een van mijn grotere concerten. De sfeer en muziek maken kerst tot een bijzonder gebeuren, waar ook het geestelijke heel mooi vertolkt kan worden.’’ Veldkamp was blij met de medewerkende musici bij het concert. ‘’Het is mooi dat er zoveel jeugd bij dit concert betrokken is; muziek verenigt mensen’’, aldus de dirigent.

Nadat Alphoornduo Fortissimo ‘Amazing Grace’ had geblazen en het mannenkoor ‘Gloria’ had gezongen, opende voorzitter Dick Klooster de avond met een woord van welkom en las hij een gedeelte uit Mattheüs 21. Nadat de voorzitter zijn plaats tussen de koorleden weer had ingenomen, werd ‘Komt allen tezamen’ gezongen door zowel het koor als het publiek. Na opnieuw een bijdrage van het alphoornduo, volgde een drieluik voor het Hervormd Mannenkoor. Bij ‘Wohl mir dass ich Jesum habe’ werden bekende tonen vlot gespeeld. Het koor zong ingetogen, met een korte pauze tussen elke zin. ‘Bij Tollite Hostias’ werd in crescendo ingezet door Hamer op orgel en Veldman op piano. Later werd het stuk in decresendo herhaald. Enkele delen werden tweestemmig gezongen door het Hervormd Mannenkoor. ‘Gloria’ van Vivaldi vormde de afsluiter van de eerste drieluik.

Vervolgens nam dirigent Ton Adema plaats voor Christelijk Instrumentaal Ensemble Animato, bestaande uit koperblazers (bugel, trompet, trombone en bariton), hobo’s, dwars- en panfluiten, violen en cello’s. Samen speelden zij uit ‘Joy to the World’ twee stukken, namelijk ‘Il est ne le divin enfant’ en ‘Gloria in Excelsis Deo’. De aanwezige koperblazers en de hobo zorgden voor vrolijkheid in het repertoire. De leden van het instrumentaal ensemble toonden aan dat ze elkaar goed aanvoelden.

Na samenzang van ‘Nu zijt wellekome’ volgde opnieuw een drieluik van het Hervormd Mannenkoor. ‘Peace like a River/Vrede van Boven’ werd erg gedragen gezongen, wat goed paste bij de tekst, die eerst Engels en vervolgens Nederlands was. Lovenswaardig was het goede contact tussen de verschillende musici. Het voor- en tussenspel werd door Hamer op het orgel gespeeld. Hierbij gebruikte hij een uitkomende stem. Na ‘Uw Koning komt’ werd ‘Eeuwenlang geleden’ meerstemmig gezongen. Zo was er een couplet voor de baspartij weggelegd, waar vervolgens de tenorpartij zelfstandig zong. Het voltallige koor eindige zeer krachtig.

Animato bracht vervolgens twee delen uit ‘The Messiah’ van Händel ten gehore, te weten ‘He shall feed his flock’ en ‘Hallelujah’. Daarna werd psalm 72 gedeeltelijk samen gezongen. Het eerste vers werd meerstemmig gezongen door het Hervormd Mannenkoor, waar het tweede vers samen met de aanwezigen gezongen werd. Het elfde vers, waarbij vol passie gedirigeerd werd door Veldkamp, werd weer krachtig en gepassioneerd gezongen door het mannenkoor. Vervolgens maakte Hamer de gang naar het koororgel, waarop hij het alphoornduo begeleidde bij ‘Heilig’. Opvallend aan dit stuk waren de lange noten. De mooie, zuivere klanken van de alphoorns vulden de Bovenkerk.

In het blok van het Hervormd Mannenkoor dat volgde, werden ‘Frieden’ en ‘Koningsster’ gezongen. Bij eerstgenoemde speelde Veldman zacht het voorspel. De verschillende toonzettingen in het begin van het werk klonken typisch Duits. Later werd het geheel in crescendo opgevoerd. Het vormde repertoire waarin dynamisch gebruik werd gemaakt van volume en tempo. ‘Stille Nacht’ vormde de afsluiting van dit blok.

Een volgend drieluik van Animato bestond uit ‘Cantique de Noël’, ‘Once in Royal Davids City’ en ‘Silent Night’, waarbij de laatste twee wederom afkomstig waren uit ‘Joy to the World’. Het Hervormd Mannenkoor zong vervolgens nog ‘Alles wordt er anders van’ en ‘Herders in ’t veld van Efratha’. Het slotstuk van hun laatste drieluik vormde ‘For unto us a child is born’, waarbij Veldkamp zowel het koor als het instrumentaal ensemble dirigeerde. Veldman en het ensemble zetten in, waarna het koor later in staccato bijviel. Er was sprake van goede samenwerking tussen dirigent, koor en ensemble. Dit uitte zich onder andere in de zuivere klank van het koor. Het publiek reageerde enthousiast. Na het slotwoord van voorzitter Klooster vormde samenzang van ‘Ere zij God’ traditiegetrouw het slotstuk van het Kerstconcert.

Klooster kijkt met een goed gevoel terug op het concert. ‘’Het was een mooie avond. De boodschap van kerst kwam goed in de liederen en muziek terug. De reacties zijn positief.’’ De voorzitter van het Hervormd Mannenkoor was blij en dankbaar met de massale opkomst. ‘’Nagenoeg iedere avond is er in deze tijd een concert, wij mogen ons daarom verheugen over zo’n volle kerk. Hopelijk is de kerk op 31 maart ook zo vol, wanneer wij ons publiek willen trakteren met een gratis passieconcert vanwege ons 50-jarig bestaan.’’