Afbeelding
SGP-fracties en bezoekers in discussie bij Ons Erf (foto: Maarten van Gemert)

SGP verkent thema Duurzaam Ondernemen

· leestijd 1 minuut Algemeen

(door Maarten van Gemert)
Een delegatie bestaande uit leden van SGP Kampen en SGP Overijssel legde vorige week vrijdag twee werkbezoeken af. Ter afsluiting vond een discussie plaats met ondernemers, hoofdzakelijk uit de agrarische sector. Het centrale thema was ’duurzaam ondernemen’. Dat is één van de punten waaraan de SGP aandacht schenkt bij de aankomende gemeenteraadsverkiezingen.

Mandjeswaard

De themamiddag startte met een bezoek aan ERF-1 op Mandjeswaard. Daar wordt biologische landbouw bedreven. De zuivel- en vleesproducten worden met respect voor de (kringloop van de) natuur gemaakt. Harry Bruins lichtte de productieprocessen en de bedrijfsfilosofie toe waarmee hij duurzaam ondernemen in de agrarische sector illustreerde. Een paar maanden geleden won ERF-1 een onderscheiding voor haar zuivelproducten. Daarna toog het gezelschap naar het Hoornbeeck College. Dit ROC heeft in 2014 een nieuw pand betrokken aan de rand van het Stationskwartier. De SGP-delegatie kreeg te horen hoe het aspect van duurzaamheid niet alleen in de materialen zit maar ook in de inrichting en het gebruik van het energieneutrale pand. Tenslotte gaf Jan Noorland, die voor de SGP in de gemeenteraad zit, een presentatie over de Koekoekspolder. In dit tuinbouwgebied van gemeente Kampen uit het streven naar duurzaamheid zich onder andere in het gebruik van aardwarmte.

Kampereiland
De middag werd afgesloten bij ontmoetingscentrum ’Ons Erf’ op Kampereiland. Daar spraken Dirk van Dijk en Eibert Spaan. Beiden zijn fractievoorzitter van de SGP, respectievelijk bij Provinciale Staten van Overijssel en bij gemeente Kampen. Van Dijk gaf aan hoe actief de provincie is op het gebied van duurzaamheid. Eén van haar speerpunten is de ontwikkeling van een Duurzaam Overijssel. Er vindt veel samenwerking plaats tussen bedrijven en organisaties, hetgeen gefaciliteerd wordt door de provincie. Spaan wees op een aantal punten in het verkiezingsprogramma die over duurzaamheid handelen. Hij gaf toe dat de SGP het onderwerp laat heeft opgepikt maar er nu in het kader van goed rentmeesterschap alle aandacht voor heeft. Een agrarisch ondernemer in de zaal haalde Levicticus 25 aan. In dit Bijbelboek uit het Oude Testament werden aan Mozes al richtlijnen gegeven hoe om te gaan met land en wijngaard. Na zes jaar oogsten en snoeien moest het land met rust gelaten worden en volgde een sabbatsjaar. De wijsheid en kennis van de Bijbel doet nog steeds opgang en de SGP gaat ervoor.

De SGP-delegatie op werkbezoek bij ERF-1 (eigen foto).