Afbeelding

Column Burgemeester Bort Koelewijn: Schoolreisje voor raadsleden

· leestijd 4 minuten Algemeen

Excursie

Alsof we op schoolreisje gingen. Het gevoel samen een mooie en gezellige dag te beleven, maar ook met een zekere spanning omdat je niet weet wat de dag je gaat brengen. Dat gevoel bekroop mij toen wij op Kampereiland een grote reisbus betrokken met raadsleden samen met bestuursleden van de diverse Verenigingen Dorpsbelangen en Streekbelangen die Kampen rijk is. De bus was bijna helemaal vol. Sommigen gaan zoveel mogelijk voor in de bus zitten, anderen het liefst op het laatste bankje. Interessant die plaatskeuze, omdat dit direct al iets zegt over het karakter van de deelnemers of hoe actief zij deze reis willen beleven. Daar zal ik verder nu niet op ingaan. Wij maken een excursie langs de kernen van Kampen. Bestuursleden van de Verenigingen Streekbelangen en –Dorpsbelangen hebben deze excursie samen met de wijkverbinders voorbereid. Wat ons als deelnemers bindt is nieuwsgierigheid of liever gezegd belangstelling voor wat in de kernen leeft.

Als u deze column leest, moet u de beleving helaas missen, maar toch proeft u wellicht iets van wat in onze mooie kernen leeft. En wie weet pakt u zelf de fiets om nu eens naar de ene dan eens de andere kern te bezoeken en met eigen ogen te kijken.

Kampereiland

Onze reis begint op Kampereiland. Waar we gelijk al heel wat kilometertjes over de voor Kampereiland kenmerkende (smalle) wegen afleggen om het agrarische karakter van het ‘erf der vaderen’ te proeven. Wij betreden de dijk die onder de maat is om Kampereiland tegen teveel aan water op het Zwarte Water te beschermen. Na veel overleg zal die nu worden opgehoogd en verbeterd zodat de kans op overstroming wel vermindert, maar niet uitsluit. Agrarische bedrijven zijn sterk aangewezen op elektriciteit. Wij worden erop gewezen dat de transformatorstations totaal niet omhoog zijn gebracht en zeer kwetsbaar zijn voor wateroverlast. Dat leidt tot desastreuze gevolgen voor de agrarische bedrijven in het gebied, ook bij een lichte overstroming. Streekbelangen Kampereiland werkt samen met de Pachtersbond en in samenwerking met de bewoners aan een visie op de leefbaarheid van Kampereiland. Kampereilanders hebben een campagne gestart om hondeneigenaren te bewegen hun honden in de weilanden niet los te laten lopen. Dat om de ernstige ziekte NeoSpora bij koeien te voorkomen.

Grafhorst

In Grafhorst kijken wij onder meer naar de nieuwbouw in de Buitenwaarden, de behoefte aan openbare verlichting daar, het idee om de ruimte tussen de oude kern en de Buitenwaarden met minimale investeringen te voorzien van een haven en het prachtige strandje dat bewoners hebben aangebracht aan het Ganzendiep. We bekijken ter plaatse het initiatief van de Grafhorsters om voor de jeugd in Grafhorst een BMX baan aan te leggen. Nu het geld nog! Ieder jaar organiseert Dorpsbelangen Grafhorst een feestdag voor alle generaties in Grafhorst, de zogenaamde Biestemarkt. Die is dit jaar op 9 oktober en dan zal in Grafhorst ook een nieuwe expositieruimte in gebruik worden genomen in de ‘Bolleschuur’.

Kamperveen

Via de brug over Reeve rijden we naar Kamperveen en vinden we op de grens met Oldebroek de kern Zuideinde West. Daar is Streekbelangen Kamperveen blij met de nieuwbouw Zuiderhof. Van groot belang voor de school. Bewoners maaien zelf bermen. Zij ergeren zich aan de hondenpoep. Zij zien graag dat ook in Zuideinde West hondenpoepprullenbakken neergezet worden. En een dorpshuis is ook een wens. Kan de gereformeerde kerk ook in die wens voorzien?

Zalk

Zalk leent zich voor een prachtige wandeling. Dorpsbelangen Zalk ziet graag een aanlegsteiger gerealiseerd zodat rondvaartboten kunnen aanmeren om van het dorp te genieten. In Zalk is al veel uitgevoerd zoals de herinrichting van het Kerkplein, het Laarzenpad, de Gedichtenroute en niet te vergeten het Multi Functioneel Dorpshuis dat voor heel veel verbinding in de Zalker samenleving zorgt. Daar namen we een kijkje. Hoge prioriteit wordt gevraagd voor starterswoningen! Ook dromen zij van een groen Zalk dat gebruik maakt van groene energie.

‘s-Heerenbroek

In ’s-Heerenbroek staan we stil onder de hoogspanningsleiding die hier al jarenlang zorgen oplevert en onderwerp van gesprek is. Het overleg over het ondergronds brengen met de provincie schiet niet op. Ook wil ’s-Heerenbroek een halt tegen de uitbreiding van Stadshagen. Goede samenhang is nodig tussen eigen woningbehoefte in relatie tot uitdijend Zwolle. De Oranjefeesten en creatieve middagen waarbij de jeugdclub een maaltijd voor 70-plussers toebereid onderstrepen op fantastische manier het noaberschap. Dankbaar genieten wij in De Kandelaar van een door deze Dorpsvereniging aangeboden lunch, waarna bezoek aan museum De Kroon.

Mastenbroek

Mastenbroek ontvangt ons niet minder gastvrij en vraagt aandacht voor woonbehoefte, leefbaarheid, verbreding van de landbouw en attendeert ons op mooie toeristische plekjes. Mastenbroek is een polder zonder dorpskern. Bewoners bedenken zelf manieren om elkaar te ontmoeten. Polderborrel, polderrock en Zeskamp zorgen voor onderlinge relaties. Klinkt best gezellig in Mastenbroek.

Wilsum

Met verwondering kijken we naar het strand aan de IJssel in Wilsum. Met een bord waarop tegen zwemmen in de IJssel duidelijk wordt gewaarschuwd. En waar pootjesbadgasten door een hek in het water worden beschermd tegen de stromingen en zuiging van het IJsselwater. De loswal ziet men in Wilsum graag in oude glorie hersteld. Nu is het aan de oever te ondiep om schepen af te meren. Jammer voor nautische rondjes. Het groenonderhoud noemt men een ‘zooitje’. Wilsum kent een rijk verenigingsleven met vele ‘rechterhandjes’ die veel organiseren.

Over huizen en verhuizen

Lang niet alles wat deze dag tot ons is gekomen kan ik hier weergeven. Als we aan het eind van deze mooie dag terugrijden naar Kampereiland vernemen we van de Dorpsverenigingen gezamenlijk het grote belang om telkens enkele woningen te kunnen bouwen in plaats van jarenlang niet en dan ineens 10 woningen tegelijk. Ook ziet men dat ouderen de neiging hebben te verhuizen naar de grotere kernen. Tijd voor bezinning op wat dit voor de kernen betekent en hoe in de gevraagde zorg kan worden voorzien.

Als ik naar huis terugrijd denk ik: fantastisch toch dat onze kernen over zulke bestuurders van Dorps- en Streekbelangen beschikken! Wel zullen we nu als college en raad ons moeten bezinnen hoe en aan welke wensen wij op enigerlei manier kunnen bijdragen. Dus aan de slag! Samen! Maar ja, moesten we dat vroeger na een schoolreisje ook al niet?”

Bort Koelewijn

Afbeelding
Geen Rijkssubsidie voor gebiedsontwikkeling 'Bij de Bovenkerk' Algemeen 7 dec., 11:45
Afbeelding
Plannen voor werkschuur op plek voormalige kerk Jehova's Getuigen in het Groene Hart Algemeen 7 dec., 11:42
Afbeelding
Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in Kampen Algemeen 7 dec., 11:39