Afbeelding

Boekbespreking 'God en ik' over tegenslagen en rouw

· leestijd 2 minuten Algemeen

KAMPEN – De Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder bespreekt op dinsdag 15 januari 'God en ik' van Alain Verheij. De avond gaat vanavond dieper in op 'tegenslagen en rouw' en vindt plaats in Levensbron, Vloeddijk 62. De avond start om 20.00 uur en is gratis toegankelijk.

In vier avonden bespreekt Anneke van der Velde, voorganger van de Vereniging van Vrijzinnigen Kampen-Noordoostpolder, het boek ‘God en ik: wat je als weldenkende 21e-eeuwer kunt leren van de Bijbel’ van Alain Verheij (1989). 'God en ik' wordt uitgegeven door Atlas Contact (ISBN: 9789045035734). Alain Verheij (1989) is schrijver, journalist, blogger, dominee en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands’. Hij studeerde Theologie en Bijbelstudies, is gespecialiseerd in de Hebreeuwse Bijbel. Verheij is lid van het Theologisch Elftal van Trouw en is een van de curatoren van de Blendle-rubriek Geest. Wekelijks is hij als huisdeskundige op gebied van religie te horen bij De ochtend op Radio 1. Zijn artikelen voor Reporters Online behoren regelmatig tot de best gelezen stukken op Blendle.

Verdiepen
“God en ik” van theoloog en schrijver Alain Verheij neemt de volgende vraag als uitgangspunt: wat bezielt een 21e-eeuwse westerling om zich nog te verdiepen in verhalen over God? Verheij is zelf misschien wel het meest nieuwsgierig naar het antwoord op die vraag. In “God en ik” schrijft hij persoonlijk, kritisch en een tikje ironisch over zijn geloof. Met een scherp oog analyseert hij onze tijd en ziet hoe de christelijke verhalen en gebruiken wel degelijk iets te zeggen hebben over de wereld van nu. Zo kun je de vastentijd zien als een ‘detox’ die zorgt voor meer zelfreflectie en solidariteit, en zetten verhalen over Jezus, Job, Mozes en Petrus aan tot denken over hoop, vertrouwen en volharding. Al eeuwenlang putten mensen kennis, goede raad, hoop en troost uit de Bijbel. Aan de hand van deze oude verhalen werpt “God en ik” licht op hedendaagse levensvragen.

Recensies
Biblion-recensent Wim Kleisen schreef: “De jonge theoloog (1989) beschrijft zijn levensgeschiedenis, zijn kerkelijke levensgang en zoektocht in het bijzonder. Hij is al bij drie kerkgenootschappen als lid betrokken geweest en staat daar nu min of meer buiten. Maar zijn betrokkenheid bij de Bijbel is intensief. Hij slaagt als theoloog er uitstekend in, in een levendige en aantrekkelijke stijl, vanuit hedendaags standpunt de Bijbelse verhalen te vertellen, de verhaalpersonen levendig te verbeelden en voor tijdgenoten te verhelderen. Zijn boek heeft als doelgroep mensen die ver van de Bijbel verwijderd zijn, dan wel er nooit mee te maken hebben gehad, te interesseren voor deze materie. Hij doet dit zonder enige bekeringsdrang, al wil hij duidelijk wel zijn betrokkenheid met zijn lezers delen. Ook het Nieuwe Testament weet hij zijn lezers duidelijk te maken, de persoon en ideeën van Jezus, maar ook de denkwijze van Paulus. Dit alles, ondanks zijn gereformeerde komaf, zonder enige dogmatische terminologie.”

De derde avond is dinsdag 15 januari 2019. Avond 4 ('Ik en de zin in het leven') is dinsdag 12 februari 2019. De besprekingen vinden plaats in Levensbron, Vloeddijk 62, vanaf 20.00 uur. De entree is gratis. Koffie en thee: 1 euro. Aanmelden kan bij Anneke van der Velde; mail: veld5834@planet.nl (ze stuurt dan de te lezen passages toe!).