Afbeelding

Gregoriaanse vesper in Buitenkerk

Algemeen

KAMPEN - De Schola Cantorum Campensis onder leiding van Ditty van den Berg verzorgt op 7 april een gregoriaanse vesper in de Buitenkerk. De vesper begint om 16.30 uur.

Deze vespers worden enkele malen per jaar door de Schola gezongen op zondagen waarop ’s ochtends geen viering in de Buitenkerk is. Ditty van den Berg: "Wie aan zo’n versper deelneemt, treedt even een andere wereld binnen waar rust, stilte, bezinning en hemelse gezangen de boventoon voeren – zo anders dan het dagelijks leven vaak is." Riemer Roukema houdt een korte overweging houden over Handelingen 13:26-30. De toegang is vrij. Na afloop is er een collecte voor gemaakte kosten.