Afbeelding
Rijkswaterstaat

Inspectiesluiting stormvloedkering Ramspol

· leestijd 2 minuten Algemeen

ENS - Rijkswaterstaat inspecteert tussen 13 en 24 mei de twee zuidelijke balgen van de stormvloedkering Ramspol. Bij de inspectie wordt gebruik gemaakt van een drone om nauwkeurig de conditie van de binnenzijde van het balgdoek in kaart te brengen. Op maandag 13 en 20 mei geeft Rijkswaterstaat uitleg aan belangstellenden.

De inspectie is nodig om schade en reparaties tijdig te ontdekken en zo nodig te repareren. Daarnaast worden ook alle veiligheidssystemen getest. Vorig jaar is voor het eerst een drone ingezet bij de inspecties. Dit heeft veel voordelen. Het is veel minder arbeidsintensief en de beelden van de drone geven een beter en helderder beeld van de schades en reparaties. Daarnaast zijn de beelden achteraf nauwkeurig te bekijken en te vergelijken met voorgaande inspecties.

Veiligheid

Tijdens de inspectiesluiting inspecteert Rijkswaterstaat niet alleen het balgdoek, maar test ook alle veiligheidsprocedures. Deze zijn vooraf samen met de betrokken aannemers getraind. In de balg wordt in overdruk gewerkt en hiervoor gelden specifieke veiligheidsmaatregelen. 

Om de beurt

In de week van 13 mei wordt de middelste balg (Ramsgeul Noord) geïnspecteerd. In de week van maandag 20 mei de zuidelijk balg (Ramsgeul Zuid). Naar verwachting wordt de balg in beide weken op maandagmiddag opgeblazen en op woensdagavond neergelaten.

Uitleg aan Publiek

De sluiting van de kering is goed te bekijken vanaf een uitkijkpunt onder de zuidelijke kant van de Ramspolbrug, aan de Balgweg te Kampen. Hier staan ook picknicktafels. Koffie/thee, sanitaire en regenvoorzieningen zijn niet aanwezig. Aan de noordkant van de kering is plaats op de dijk langs het Ramsdiep. Parkeren is mogelijk onder de Ramspolbrug.Een medewerker van Rijkswaterstaat geeft aan de zuidkant uitleg op maandagmiddag 13 en 20 mei van 13.00 uur tot 16.00 uur. Publiek heeft in verband met veiligheid zowel aan de noord- als de zuidkant geen toegang tot het terrein en gebouw van de Ramspolkering.

Unieke dam

De stormvloedkering Ramspol is een unieke opblaasbare dam, die bij hoogwater het Zwarte Meer van het Ketelmeer afsluit. Het is de enige balgstuw ter wereld die als stormvloedkering dienst doet. De totale kering bestaat uit 3 balgen van een zwaar en zeer sterk rubberdoek, dat opgeblazen een barrière van 10 m hoog en 240 m lang vormt. Voor het type balgstuw is gekozen omdat we anders zo’n 115 km aan dijken moesten ophogen. De kering is een stuk goedkoper én veiliger.

Ramspol

De stormvloedkering Ramspol is één van de 5 stormvloedkeringen in Nederland. Rijkswaterstaat beheert en onderhoudt deze kering, gelegen tussen het Ketelmeer en het Zwarte Meer. Bij stormen waarbij het waterpeil stijgt tot een hoogte van 50 cm boven NAP, sluit de stormvloedkering geheel automatisch en beschermd zo het achterland. De stormvloedkering wordt ieder jaar voor de start van het stormseizoen getest. Indien er geen sluiting plaatsvindt, ligt de lege balg op de bodem, zodat de scheepvaart vrije doorvaart heeft.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het gratis informatienummer van Rijkswaterstaat: 0800-8002. Kijk voor de werking van de stormvloedkering Ramspol ook op Werking van de Ramspolkering,  Ramspolkering of Balgstuw.

Afbeelding
Ouderenzorg IJsselheem met aandacht: Roland over zijn keuze voor ouderengeneeskunde Partnerbijdrages 28 mei, 13:36
Buurten komen samen om hun eigen omgeving met elkaar te vergroenen, goed voor mens en dier!
Groene Loper Kampen deelt plantpakketten uit Partnerbijdrages 28 mei, 13:23
Afbeelding
Gratis donuts eten op Nationale Donutdag Algemeen 28 mei, 12:29