Afbeelding
foto aangeleverd

Klokken Buitenkerk laten zich vaker horen

Cultuur

KAMPEN – Het Kamper klokkenluidersgilde ‘Geert van Wou’ gaat voortaan ook de drie klokken van de Buitenkerk handmatig luiden. Evenals de Bovenkerk sluit deze kerk daarmee aan op een oude traditie om niet alleen te luiden bij kerkelijke activiteiten, maar ook bij stedelijke en landelijke gebeurtenissen.   

Onder leiding van klokkengieter Simon Laudy zijn onlangs de luidtouwen aangebracht. Rob Alferink, voorzitter van de locatieraad van de Buitenkerk, is zeer verheugd dat de klokken van de Buitenkerk voortaan vaker te horen zijn over de stad: “Dat trekt de aandacht en geeft ook een aangename sfeer.”

De klokken, de Maria- en de Twaalf Apostelen-klok, werden in 1980 door de firma Koninklijke Eijsbouts uit Asten gegoten. Dit ter vervanging van de in de Tweede Wereldoorlog weggevoerde Maria-klok. Ze vormen gezamenlijk, met de reeds aanwezige Gerardus-klok, het bekende Te Deum klankmotief: e’- g’- a’. 

De fondsen voor deze klokken werden destijds door de parochie met acties, zoals de verkoop van certificaten, maar ook door giften bijeen gebracht, waarbij pastoor Kuypers een belangrijke rol heeft gespeeld. De nieuwe ijzeren klokkenstoel was een gift van scheepsbouwer Peters, die hem ook vervaardigde. 

Het Kamper klokkenluidersgilde ‘Geert van Wou’ hoopt op 24 december om 15.30 uur Kerst in te luiden.

Fred Sollie