Afbeelding

Educatieproject 'De Leeuw is los'

Cultuur

KAMPEN - Op twee fronten wordt momenteel de geschiedenis van de Kamper stadsleeuwen bestudeerd. Fred van de Kraaij heeft een artikel in wording en cultuurZIEN heeft een herziene versie in wording van haar educatieve project 'De leeuw is los'.

Het project 'De leeuw is los' behandelt de geschiedenis van de Kamper stadsleeuwen. Al in 2003 bedacht cultuurZIEN een educatieproject over dieren in de stad, op basis van het verhaal over de Kamper leeuwen. Het project werd samen met Carl Koopman (10) uitgevoerd. Zij schreef de leeuwenjacht, een speurtocht langs dieren in de Kamper binnenstad.
Ook sprak Carl de begeleidende informatie op CD in. De eerste versie van het project kon ontwikkeld worden met financiële steun van de provincie Overijssel. 'De leeuw is los' is al een paar jaar uitverkocht en verouderd. Hoogste tijd voor een herziene versie van het geschiedenisproject over de Kamper stadsleeuwen voor iedereen vanaf 8 jaar.

Sinds de eerste versie heeft de techniek niet stil gestaan. 'De leeuw is los' wordt nu een digitaal project. Er is bovendien meer informatie boven tafel gekomen over de Kamper leeuwen, waardoor het nu een leeuwenproject is geworden. cultuurZIEN heeft aanvullend onderzoek gedaan in het stadsarchief van Lübeck.
Daarnaast is er een tweede leeuwenliefhebber in Kampen opgestaan: Fred van de Kraaij. Vanuit een andere invalshoek schrijft Fred aan een artikel over de 15e-eeuwse Kamper leeuwen voor de Kamper Almanak 2019.

Tijdens het herschrijven van 'De leeuw is los' kwamen enkele bijzondere zaken naar boven. Zo werd waarschijnlijk de oudste stenen leeuw van Kampen gevonden (niet op de foto). Misschien is er ook meer duidelijkheid over de reden waarom het stadsbestuur van Kampen met het kado geven van enkele leeuwen Lübeck probeerde te paaien.
Tenslotte dook in het Deventer archief een tekening op van (waarschijnlijk) de Kamper leeuwentoren - vanaf de binnenzijde van de stadsmuur gezien.

Geschiedenis is nooit af. Het onderzoek naar de Kamper stadsleeuwen gaat door. Op basis van de huidige kennis wordt de digitale versie binnenkort gepresenteerd. Een digitaal project maakt wijzigingen in, en aanvullingen op, het project makkelijker.
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het digitaal programmeren van de leeuwenjacht. De leeuwen werken echter niet erg mee. Zodra ook dit onderdeel functioneert, wordt 'De Leeuw is los' gepubliceerd.