De IJsselkogge op de kade in Kampen (2016)
De IJsselkogge op de kade in Kampen (2016) H. Pruijssen

De IJsselkogge komt definitief terug naar Kampen!

· leestijd 1 minuut Ingezonden Ingezonden

De gemeenteraad van Kampen heeft donderdagavond 14 oktober definitief besloten dat de Kamper Kogge definitief terug moet komen naar onze gemeente. En ook onze fractie heeft hier mee ingestemd. De IJsselkogge is onderdeel van ons Hanze-verleden en heeft historische waarde. De kogge hoort daarom thuis in de gemeente Kampen.

Bevestiging van besluit

Al in 2014 werd door de gemeenteraad besloten dat het schip op termijn terug moet keren naar Kampen. Hiervoor werd toen een bedrag van € 500.000,00 gereserveerd, om de Kogge in een glazen vitrine ten toon te kunnen stellen. Helaas blijkt nu dat zonlicht helemaal niet goed is voor het behoud van de kogge. Plaatsing in een glazen vitrine is daarom helemaal geen optie meer. Maar de Kogge onderbrengen in een ander onderkomen blijkt veel duurder te zijn. De verwachting is dat dit wel 1,5 miljoen euro zal gaan kosten. Het college vroeg de gemeenteraad daarom nogmaals te bevestigen dat de IJsselkogge terug moet komen in Kampen, en hiervoor een bedrag van 1,5 miljoen euro te reserveren.

Veel geld

De ChristenUnie vindt 1,5 miljoen euro erg veel geld. Raadslid Martine Wiltjer zei dat we met dit geld voor de inwoners van Kampen ook heel veel andere noodzakelijke dingen kunnen doen. Bovendien heeft Kampen al heel veel bestaand erfgoed, waarvoor we al jaren geen geld hebben om deze in oude glorie te herstellen. En we hebben een prachtige replica van de IJsselkogge die over niet al te lange tijd aan vervanging toe is, en waarvoor geen geld gereserveerd is in de begroting. De ChristenUnie was daarom, samen met Groen Links, van mening dat dit volledige bedrag niet zomaar uit gemeenschapsgeld moet komen.

Maximaal 1 miljoen

Al bij het besluit in 2014 om de Kogge terug te krijgen, is destijds door het college toegezegd dat voor bekostiging van de terugkeer van de Kogge subsidies en sponsors gezocht zouden worden, en aan fondsenwerving zou worden gedaan. De ChristenUnie wil vasthouden aan deze toezegging van het college. Om die reden hebben we samen met Groen Links een amendement ingediend om het raadsbesluit aan te passen. We willen dat het college actief op zoek gaat naar sponsoren, met als doel dat de bijdrage van de gemeente Kampen maximaal 1 miljoen euro zal zijn. Dit amendement is met meerderheid van stemmen aangenomen.

Plannen

Begin volgend jaar zal aan de gemeenteraad de plannen gepresenteerd worden op welke wijze de kogge tentoongesteld kan worden. Daarvoor zijn twee varianten mogelijk, een zogenoemde stand-alone optie, of een beleefmuseum. We zullen deze plannen dan kritisch beoordelen t.a.v. de gevolgen voor de woningbouw, de mogelijke (financiële) risico’s, en de sociale impact op de stad zoals kansen voor ondernemers, bezoekersaantallen, logistiek, verkeersbewegingen, overnachtingen, en de gevolgen voor andere lokale culturele trekpleisters. De verwachting is dat de IJsselkogge in 2024 in Kampen terugkomt.