Afbeelding
Foto: Unsplash.

Laagdrempelige subsidies voor bedrijven ‘vierde economische regio’ van Nederland

· leestijd 5 minuten Ondernemen in Kampen

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

Onze regio beschikt over diverse subsidiepotten voor het bedrijfsleven. Een financiële meevaller voor ondernemers die hier slim gebruik van weten te maken. ‘De drempel is laag en ondernemers hoeven geen ellenlange rapporten en verantwoordingen achteraf in te vullen’, zo benadrukt Jelle Weever, voorzitter MKB Nederland Regio Zwolle. Ook EZ-wethouder Geert Meijering is content met de subsidies die de regio kreeg toebedeeld. ‘Want een sterke economische regio is ook goed voor het Kamper bedrijfsleven.’

De ambitie is groot. Regio Zwolle ‘moet’ op termijn de op drie na grootste economische regio van Nederland worden. ‘En tot nu toe zitten we heel erg goed op schema’, zo laten de twee eendrachtig weten.

Goede samenwerking
‘Voor heel veel ondernemers is de regio Zwolle redelijk abstract’, weet Jelle Weever. Ondernemers in Kampen focussen zich graag op hun eigen gemeente, maar: ‘Ik denk dat het goed is voor ondernemers om te zien hoe belangrijk de regio voor hen is.’ Economische ontwikkelingen voor de gehele regio, hebben uiteindelijk een flinke spin-off voor het bedrijfsleven hier, zo blijkt uit zijn woorden.
‘Als je op andere plekken in Nederland hoort hoe het gaat en dat vergelijkt met hier, dan is wat in onze regio gebeurt wel heel bijzonder’, vertelt hij wervend. ‘Het mooie van de Regio Zwolle is wel dat wij ons ervan bewust zijn dat we als ondernemers, overheid en onderwijs elkaar heel erg hard nodig hebben, wil je een economisch sterke regio zijn. Bij alles wat we doen, is er altijd, in ieder overlegorgaan, een plek voor een bestuurder vanuit de overheid, voor onderwijs en één of twee vanuit de ondernemersvertegenwoordiging.’ Juist daar worden de belangrijke beslissingen op economisch vlak genomen, dus daar wil je bij zijn, zo luidt zijn boodschap. ‘Dat is in andere regio’s in Nederland wel anders…’

Regio Zwolle
‘Regio Zwolle is een samenwerkingsverband tussen 22 gemeenten en vier provincies, met daarin vertegenwoordigers van onderwijs, overheid en bedrijfsleven’, zo vertelt Meijering. ‘Er wonen 780.000 mensen in ons gebied. Het dagelijks bestuur - met de saaie naam ‘de regiegroep van de Regio Zwolle’ - bestaat uit een aantal wethouders, een gedeputeerde, maar ook Jelle namens MKB Nederland, de regionale voorzitter van VNO NCW, een vertegenwoordiger namens de gezamenlijke onderwijsinstellingen en iemand vanuit de Economic Board; zeg maar het ‘economisch geweten’ van de regio Zwolle.’ Deze ‘club’ is de laatste jaren zeer succesvol in het binnen hengelen van subsidies voor economische ontwikkeling van de regio. ‘Recentelijk leverde dat de 22,5 miljoen op voor de Regiodeal.’ Weever: ‘Hier wordt duidelijk waarom regionale samenwerking zo belangrijk is. De overheid denkt steeds meer in economische regio’s. Juist vanwege de onderlinge samenhang is de regio Zwolle als belangrijke economische zone gekozen.’
Meijering: ‘Een van de redenen waarom het rijk enthousiast is geworden van ons plan voor Regio Deal is omdat de samenwerking tussen ondernemers, overheid en onderwijs al zo goed verankerd is in onze regio.’ Je ziet dat volgens Weever ook terug in ‘gemeentes die over hun eigen schaduw heen stappen’. ‘Een mooi voorbeeld: in onze plannen is ook ruimte voor een circulaire haven in deze regio. Wil je dat alleen als gemeente Kampen realiseren, dan gaat dat nooit lukken.’

 Human Capital Agenda

‘In Regiodeal hebben we het grootste toekomstige risico voor deze regio benoemd’, vertelt Meijering. ‘Dat is de arbeidsmarkt. We hebben te weinig gekwalificeerde mensen. Daar krijgt iedere ondernemer mee te maken. Want wil je kunnen groeien, dan heb je gekwalificeerde medewerkers nodig.’ Een andere bedreiging voor de regio is dat banen - mede door automatisering - verdwijnen. Om deze mensen niet naar de bijstand te laten afglijden, is (om-, her- en bij)scholing noodzakelijk. Zodoende werd de Human Capital Agenda opgetuigd. ‘Er is 14 miljoen euro veiliggesteld om de arbeidsmarkt te stimuleren. Bij de Human Capital Agenda gaat het over beschikbaarheid en wendbaarheid van personeel; kun je als bedrijf - of individuele werknemer - omgaan met de trends op de arbeidsmarkt?’, vertelt de wethouder. ‘Zo verliezen mensen hun baan door automatisering; bijvoorbeeld bij banken. Maar bij de Human Capital Agenda moet je ook denken aan inclusiviteit. Kunnen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt - zowel psychisch, als lichamelijk - ook (weer) aan het werk krijgen?’ Het verklaart waarom de gemeente maar liefst 360.000 euro in de subsidiepot heeft gestopt. ‘Hier heeft de gemeente niet alleen een sociaal belang, maar ook een direct financieel belang. Tenslotte betalen wij de bijstandsuitkering.’

‘We willen een versnelling op gang brengen’, vertelt Jelle Weever. ‘Onze regio moet beter en concurrerender worden; met bedrijven met een beter bedrijfsresultaat, meer werkgelegenheid…’ Volgens Weever moet de arbeidsproductiviteit in onze regio omhoog. ‘Als je kijkt naar wat een gewerkt uur de economie oplevert, dan scoren we in deze regio heel slecht. Als MKB-regio hebben we hier veel ambachten. Kortom: relatief veel handwerk en weinig dienstverlening en fabrieken. We hopen door om- en bijscholing de opbrengst per gewerkt uur omhoog te brengen.’ Daarnaast moet het benutten van (nieuwe) economische kansen een vliegwiel in beweging brengen en zo meer groei voor het bedrijfsleven en dus werkgelegenheid gaan brengen.

‘Iedereen moet subsidie makkelijk en
 zonder rompslomp kunnen aanvragen’


‘Kijk, de Scania’s in de wereld redden zich wel, maar juist mijn buurman, die een garagebedrijf heeft, moet ook een subsidie kunnen aanvragen’, stelt Jelle Weever, voorzitter MKB Nederland Regio Zwolle, en warm pleitbezorger van de Human Capital Agenda. ‘Scholing is erg belangrijk.’ Hij hoopt nog dit jaar voor elkaar te krijgen dat alle subsidiepotten in onze regio op één site te vinden zijn. ‘Want het zou zonde zijn wanneer subsidies blijven liggen.’

‘Ik wil ondernemers uitdagen goed naar de beschikbare subsidies te kijken en zich erin te verdiepen’, zo stelt hij. ‘Bovendien zijn het laagdrempelige subsidies. Ook human capital is met één mailtje geregeld. Je hoeft niet vooraf eerst tien formulieren in te vullen. En ook achteraf hoeft er geen verantwoordingsrapportage opgemaakt te worden. Want op al dat soort papierwerk zit een ondernemer niet te wachten’, weet hij. ‘Ook iedere ondernemer die geen P&O-afdeling of boekhouder heeft, moet het gemakkelijk kunnen aanvragen.’ Criteria? Alleen bepaalde opleidingen wel en anderen niet? Weever: ‘Nee, hoor. Nee hoor, wat ons betreft zouden alle serieuze opleidingen toegekend moeten worden. Wanneer jij als ondernemer, of als werknemer, graag je vrachtwagenrijbewijs wilt halen, omdat je denkt daarmee meer geld te gaan verdienen, dan kan dat. Met subsidie.’ Ook maakt het niet uit wie de subsidie aanvraagt. Dat mag een werkgever voor een werknemer zijn, maar ook net zo goed die werknemer zelf; als particulier. ‘Bij de Human Capital Agenda staat een leven lang leren centraal. Je moet je als mens blijven ontwikkelen om de beste kansen op de arbeidsmarkt te krijgen, c.q. te behouden.’ Oh, ja, niet onbelangrijk: via de Human Capital Agenda wordt de helft van het benodigde budget gesubsidieerd.

Geert Meijering, wethouder EZ gemeente Kampen lepelt een praktisch voorbeeld op: ‘Ik was laatst bij een horeca-ondernemer. Ik hoef je niet te vertellen hoe zwaar die het heeft. Zijn vriendin volgde nu een administratieve opleiding met subsidie. Zo vergroot ze niet alleen haar kans op een baan, maar kan ze straks ook de administratie van het eigen horecabedrijf doen. Dat scheelt deze ondernemer dan weer het aannemen van een administrateur.’

Coronacrisis
‘De coronacrisis maakt de noodzaak van na-, bij- en omscholing nog groter en duidelijker. De snelheid van verandering van werk, door bijvoorbeeld technologisering en digitalisering ten gevolge van de crisis, maakt dat het van belang is om bij te blijven. Juist nu kun je met de juiste skills van de ene naar de andere sector switchen. Kortom: van krapte naar kansen. Met een investeringsprogramma in mensen zoals de Human Capital Agenda Regio Zwolle hebben we in Oost-Nederland een aanpak die werkt.’
Meer weten? Kijk op www.upgradejezelfregiozwolle.nl.

Benieuwd naar andere subsidiepotjes die je als ondernemer verder kunnen helpen? Informeer gerust bij de accountmanager van de gemeente Kampen naar de mogelijkheden voor jouw bedrijf, of neem contact op met Kennispoort via www.kennispoortregiozwolle.nl.