De Zuiderzeehaven heeft veel baat bij een verbreding van de sluizen bij Kornwerderzand.
De Zuiderzeehaven heeft veel baat bij een verbreding van de sluizen bij Kornwerderzand. Tennekes.

Tweede Kamer geactiveerd om impasse Kornwerderzand te doorbreken

· leestijd 2 minuten Ondernemen in Kampen

KAMPEN - Kennis uitwisselen, samen naar oplossingen zoeken en de vaart er in houden. Met die insteek is er onlangs een brief gestuurd naar de Tweede Kamer om de impasse die is ontstaan rondom het dossier Kornwerderzand te doorbreken. Bedrijven van Leeuwarden tot Kampen zien reikhalzend uit naar de verbreding van het sluizencomplex bij Kornwerderzand en het verdiepen van de vaargeul. 

De kosten bedragen zo’n tweehonderd miljoen euro en 26,5 miljoen daarvan moet op tafel worden gelegd door het bedrijfsleven. In dat laatste zit hem de crux. De bedrijven betalen graag mee, maar dan wel met zijn allen naar rato (dus zonder freeriders) en het heffen van tol zou de ideale oplossing zijn. Minister Cora van Nieuwenhuizen van Verkeer en Waterstaat hield de boot echter af omdat er juridisch haken en ogen aan zouden zitten. Alternatieven bleken echter evenmin haalbaar.

Tijd begint te dringen

Volgens Geert Meijering is er snelheid geboden om alsnog tot een oplossing te komen. De Kamper wethouder, met onder meer Economie en Havens in zijn portefeuille, voert namens de regio een stevige lobby. “Provinciale Staten van Friesland maakt eind dit jaar een begroting. Uiterlijk dit najaar moet er een oplossing zijn gevonden voor de 26,5 miljoen euro die het bedrijfsleven gaat bijdragen. We hebben dus nog even, maar de tijd begint nu wel te dringen.”

Dat het kabinet momenteel demissionair is maakt het er niet makkelijker op. Meijering: “We respecteren het standpunt van de minister wat betreft het tolplan en beseffen dat ze demissionair is. Tegelijkertijd hebben we een nieuwe Tweede Kamer. We hebben de Kamerleden een uitnodigingsbrief gestuurd om samen met de regio kennis te delen en tot een oplossing te komen.” Dit treffen dat in juni plaatsvindt heeft volgens Meijering met name ook als doel om het belang van de verbreding van het sluizencomplex bij Kornwerderzand en het verdiepen van de vaargeul onder de aandacht te brengen. “Een gebied van Leeuwarden tot de Port of Zwolle (Kampen, Meppel en Zwolle, red.) krijgt een enorme impuls als dit eenmaal is gerealiseerd.”

Een aantal voordelen ligt voor de hand. Als er straks grotere schepen kunnen aanmeren in de havens betekent dat meer omzet per vracht. Met meer omzet komt er echter ook meer ruimte om te investeren en om personeel aan te nemen. Daarnaast zijn er nog tal van voordelen waar je misschien niet direct aan denkt. Meijering: “Scheepsbouwer Thecla Bodewes Shipyards kan straks grotere schepen op de werf bouwen. In de huidige situatie is het zo dat grote schepen worden afgebouwd aan de andere kant van de sluis. Wat je je misschien niet direct realiseert is dat zo’n schip nooit meer terug kan naar Bodewes voor onderhoud. Met een bredere sluis en diepere vaargeul kan dat wel.”

De upgrade van de vaarroute gaat kortom gepaard met groei in directe omzet, nieuwe investeringen, arbeidsplaatsen en ook nieuwe vormen van werkgelegenheid. Een bedrag in euro’s kan en wil de wethouder daar niet aan hangen. “Hoeveel het Kampen precies gaat opleveren is niet te zeggen. Wel heeft een bedrijf als Graansloot aangegeven vijf tot acht miljoen meer te willen investeren en is er een ander bedrijf dat vijf tot tien extra mensen denkt te kunnen aannemen. Dat zijn zomaar een paar voorbeelden in alleen Kampen.”

In andere plaatsen zal de impact en bijkomende vreugde als alles doorgaat niet minder groot zijn. De betrokken ondernemers in het gebied zouden het volgens Meijering dan ook onbegrijpelijk vinden als het spaak loopt op de eigen bijdrage van 26,5 miljoen op een totale begroting van tweehonderd miljoen. Wat Meijering betreft is het betalen van tol nog steeds een optie die onderzocht zou kunnen worden. “De minister heeft aangegeven dat het heffen van tol juridisch gezien niet goed haalbaar is. De onderbouwing ken ik niet precies. Wel weet ik dat op andere plekken in Nederland wel tol wordt geheven. Denk aan de Westerscheldetunnel in Zeeland.”

Een van de andere suggesties was om het havengeld voor vrachtschepen (berekend per meter) te verhogen waarbij de meerprijs dient als aflossing op de 26,5 miljoen euro. Iets wat dan zou moeten worden geregeld in een omgevingsverordening en dat bleek juridisch gezien geen stand te houden. Het speelveld ligt daarmee nog helemaal open. Meijering: “Wij staan overal voor open. Elk plan waarmee deze 26,5 miljoen euro op tafel kan komen is welkom. Het bedrijfsleven draagt graag haar steentje bij. Er is eigenlijk maar één voorwaarde en dat is dat elk bedrijf dat profiteert ook meebetaalt.”