Afbeelding
Foto: Nick de Vries.

Hanzejaar 2023 zorgt voor meer bezoekers en meer omzet bij onze lokale ondernemers

· leestijd 2 minuten Ondernemen in Kampen

(door Alex de Jong @ Attest Communicatie)

 KAMPEN - Er vindt in 2023 geen Sail Kampen plaats, dat is een jaar later, maar daarmee is 2023 nog wel een heus Hanzejaar, een jaar waarin Marketing Oost, namens de negen Hanzesteden (Deventer, Doesburg, Elburg, Harderwijk, Hasselt, Kampen, Zutphen en Zwolle) ‘extra betekenis wil geven aan 800 jaar Hanze gedachtengoed’. De ambitie werd verwoord in een ‘Bidboek’, waarin ‘gisteren, vandaag en de toekomst elkaar in de Hanzesteden ontmoeten’. Doel: 1,5 miljoen meer toeristen voor de regio en ruim 90 miljoen euro extra omzet voor de lokale ondernemers.

‘Vanuit de rijke historie worden nieuwe oplossingen bedacht voor vandaag en morgen. En daarbij wordt ambitie en lef getoond, zoals de Hanzesteden en hun bewoners dat al meer dan 800 jaar doen’, zo vertelt de ‘PR-machine’ van onze regio. ‘Met het Hanzejaar willen we samen met onze ondernemers en inwoners in 2023 een momentum en dynamiek creëren. Daarbij gaan we onze gezamenlijke historie nog meer als inspiratiebron gebruiken, als basis voor een stevige toekomst.’

Impuls na corona
‘Zonder de Hanze waren onze steden nooit uitgegroeid tot wat ze nu zijn. Het was de samenwerking van de Hanze die de basis heeft gelegd voor de handel. Die handel bracht rijkdom, waardoor de plaatsen zich konden ontwikkelen tot machtige steden. Een groot deel van die welvaart is nog steeds in de Hanzesteden terug te zien in de machtige koopmanshuizen, torens en de vestingwerken van de steden. Naast de welvaart op economisch vlak zorgde het er ook voor dat cultuur, religie en de samenleving zich verder ontwikkelde’, aldus Marketing Oost. ‘Door in 2023 gezamenlijk vorm te geven aan een bijzonder programma willen we laten zien dat dit 800-jarige gedachtengoed nog steeds inspiratie biedt, voor vandaag en voor de toekomst. Deze inspiratie is wat we post-corona goed kunnen gebruiken om de steden een impuls te geven. De energie die nu al ruim een jaar niet echt gebruikt kan worden om de steden te laten bruisen, moet weer gaan stromen. Laten we dat net als 800 jaar geleden inzetten voor De Hanze.’

Tijdens het Hanzejaar laten de Hanzesteden zien dat ze elkaar na corona blijven vinden, vasthouden en versterken en de deuren voor inwoners, ondernemers en bezoekers waardevol openen, zo wordt gesteld. ‘Met het Hanzejaar in 2023 zetten de negen steden in als opmaat voor nieuwe mijlpalen, zoals de terugkeer van de IJsselkogge in 2024 en de Hanzedagen in 2030 en 2031 in Zwolle en Harderwijk.’

Om het jaar tot een succes te kunnen maken heeft men de input en de inzet nodig van de steden, lokale en regionale marketingorganisaties. ‘Maar vooral ook de inzet van evenementenorganisatoren, culturele- en maatschappelijke organisaties die invulling willen geven aan een mooi programma in 2023. In een samenwerking zoals die van de Hanzesteden zijn er ijkpunten en grotere momenten nodig waar je samen naartoe werkt. Punten en momenten die bovendien zichtbaar en voelbaar zijn voor het publiek. Met het Hanzejaar 2023 willen we zo’n momentum realiseren; het kan werken als vliegwiel voor de ambities op de langere termijn. Het jaar moet toeristisch-recreatief en cultureel interessant zijn.’ Door het Hanzejaar worden de steden, de regio en de Hanzejaar-activiteiten extra in de etalage gezet en zichtbaar gemaakt in de media, met als doel extra bezoekers aan te trekken in 2023. Een extra impuls voor de vrijetijdseconomie van 1,5 miljoen bezoekers die zorgen voor een additionele besteding van 90 miljoen euro, zo is de ambitie.

Kampen
‘Ook in Kampen zijn de voorbereidingen voor het Hanzejaar 2023 in volle gang’, zo laat Roeland Tameling van citymarketingorganisatie Kampen Partners weten. ‘Op 1 juli aanstaande organiseren wij een brainstormsessie voor iedereen die mee wil doen. In ieder geval staat er een grootscheeps nautisch zomerevenement op het programma’, zo laat hij weten. ‘En er wordt gefluisterd dat op 1 april 2023 zelfs een speciale Hanzestunt wordt uitgehaald…’
Ook de ondernemers spelen in op het Hanzethema. ‘Zo heeft het Biermuseum onlangs alvast haar ‘Hanze Experience’ gelanceerd en bij Intertoys ligt het bordspel ‘Hanzeborden’ al op voorraad’, weet hij. Het Hanzejaar wordt in Kampen afgesloten met een LEGO expositie in het Stedelijk Museum waarbij bijzondere bouwwerken uit de Hanzeperiode worden tentoongesteld.

Nick de Vries