Afbeelding
Foto: Pixabay

Gemeentelijke opvang Oekraïners aan Parallelweg voor betrokken ondernemers ‘een lot uit de loterij’

· leestijd 3 minuten Ondernemen in Kampen

Gemeente Kampen heeft haar zinnen gezet op een gemeentelijke opvang van Oekraïners aan de Parallelweg in IJsselmuiden. Een ‘lot uit de loterij’ voor de initiatiefnemers, lijkt het. Tenslotte stonden de chalets al op een lokaal bedrijventerrein, maar kon er nog niet gebouwd worden omdat er nog geen vergunning voor het initiële project was verleend. Bovendien betaalt de gemeente een ‘marktconforme prijs’ voor de opvang van maar liefst 180 ‘ontheemden’. Hoeveel, dat kon burgemeester Sander de Rouwe nog niet exact zeggen. ‘Daar komen we nog graag op terug.’ 

Door Alex de Jong @ Attest Communicatie

Hoewel de contracten volgens de burgemeester formeel nog moeten worden getekend, wordt er al druk gewerkt aan de noodopvang, die in ‘augustus, begin september van dit jaar’ volledig operationeel moet zijn. Aan de Parallelweg, tegenover de manage van Delta Ruiters, wordt hier nu met stoom en kokend water een dertigtal chalets uit de grond gestampt.

‘Geluk’
Een win-win voor iedereen. Immers: een vergunning voor het uiteindelijke doel - de huisvesting van arbeidsmigranten in de Koekoek - werd nog niet verstrekt, waar de ‘units’ al wel waren aangekocht, en volgens wethouder Albert Holtland ‘nodeloos op een bedrijfsterrein waren gestald’. Volgens de wethouder zit de winst voor de initiatiefnemers vooral in dat ze nu toch hun onderkomens versneld kunnen bouwen ‘zodat het al staat wanneer de vergunning voor het uiteindelijke doel wordt verleend’. Het plaatselijke journaille zag voor de ondernemers vooral een gegarandeerde omzet, met de complimenten van de gemeente. De Rouwe: ‘Nou, ik weet niet of het voor hen rendeert. Wat gewoon heel bijzonder is, is dat er in Nederland op dit moment geen unit te krijgen is; alles is verkocht. Ook zijn er geen montagemensen op de markt beschikbaar die op korte termijn zo’n locatie van de grond kunnen krijgen. Wij hebben het geluk met deze ondernemers, los van de marktconforme prijs die zij ontvangen, dat zij voor ons op dit moment hun kostbare materialen inzetten voor de opvang van Oekraïners. Ik denk dat we met deze ondernemers leven als vrienden en rekenen als vijanden. Zij zijn niet uit op het overhouden van geld, wel zijn ze erop uit Oekraïners te helpen en zicht krijgen op hun eigen einddoel.’

‘Slaapkamer delen’
De chalets werden door de initiatiefnemers eerder al aangekocht voor de opvang van arbeidsmigranten die bij diverse tuindersbedrijven in de Koekoekspolder werken. Voor dit plan was nog geen toestemming door de gemeente verleend. Die toestemming kwam er medio mei, samen met dit plan voor opvang van Oekraïners,  wel. ‘Maar voor nu hebben we afgesproken dat er eerst een jaar lang ontheemden uit de Oekraïne in komen’, aldus De Rouwe. Daarnaast is de vergunning nog niet definitief. De inspraakprocedure is tenslotte net gestart.

Waar er in het chaletpark als opvang voor arbeidsmigranten ‘slechts’ plaats is voor 120 man, kunnen er vanaf september wel een jaar lang 180 Oekraïense vluchtelingen in worden gehuisvest. ‘Tenslotte hebben we hier te maken met gezinnen - doorgaans een moeder met kinderen’, aldus De Rouwe. ‘Sommige kinderen kunnen prima samen een slaapkamer delen.’ De woonunits zijn daarnaast allemaal voorzien van een eigen keuken, woon- en badkamer, zodat comfort en zelfstandigheid is gegarandeerd.

In totaal betaalt de gemeente Kampen honderd euro per opgevangen Oekraïner. Per dag. ‘Dat is voor huisvesting, eten, een sociaal programma…’ aldus de burgervader. ‘De gemeente zal dat bedrag (18.000 euro per dag; 540.000 euro per maand, red.) voorschieten, maar we gaan ervan uit dat het Rijk ons dit uiteindelijk zal terugbetalen.’ De gemeente komt met deze centrale opvang tegemoet aan de wensen van het Rijk. ‘Alle gemeenten zijn gevraagd om, onder regie van de Veiligheidsregio, een gemeentelijke opvang te realiseren. Kampen is de enige gemeente binnen onze veiligheidsregio die nog geen centrale opvang heeft geregeld.’ Daarentegen zijn er al wel veel Oekraïners in onze gemeente opgevangen, zo laat De Rouwe weten. ‘We verkeren hier in de unieke situatie dat kerken en particulieren ontheemden hebben opgevangen.’

‘Vluchtelingen gaan voor’
‘Vluchtelingen gaan wat ons betreft vóór arbeidsmigranten. Het is hiermee niet gezegd dat, als de Oekraïners weer weg zijn, hier automatisch arbeidsmigranten komen’, stelt wethouder Albert Holtland (portefeuille arbeidsmigranten). ‘Het vergunningentraject hiervoor loopt al wel. Dat komt doordat deze locatie al langer in beeld was voor de huisvesting van arbeidsmigranten.’ Waar door omwonenden tegen het besluit om aan de Parallelweg Oekraïense vluchtelingen op te vangen geen bezwaar kan worden gemaakt, ligt dat voor het huisvesten van arbeidsmigranten anders. ‘Daarvoor begint de normale inspraakprocedure voor omwonenden’, aldus De Rouwe. Gegrond bezwaar – binnen een half jaar - kan dan alsnog ertoe leiden dat er geen vergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten zal worden verleend. ‘Op de opvang van Oekraïners hebben we, tijdens een voorlichtingsavond, nul negatieve reacties ontvangen’, aldus de burgemeester, die verder aangeeft: ‘Als de vergunning voor de opvang van arbeidsmigranten niet wordt gehonoreerd, dan kan de bouwers worden gevraagd om de units weer af te breken. Dat is ook heel duidelijk met deze ondernemers gecommuniceerd.’

Nick de Vries