Deze editie van Raadspraat is geschreven door Beent Keulen
Deze editie van Raadspraat is geschreven door Beent Keulen Aangeleverd door VVD.

Raadspraat VVD: Geen meerderheid in raad voor winkelen op afspraak op zondag

· leestijd 1 minuut Politiek

Winkels van meer dan 50 vierkante meter mogen vanaf dinsdag 16 maart één klant per vierkante meter ontvangen. Iets meer dan de norm die gold. Voor kleinere winkels verandert er dus niets. De klant moet afspraken maken. Tijdrovend voor de winkel, frustrerend voor de klant vanwege de geringe tijd dat men in een winkel kan zijn. En met name voor speciaal zaken o.a. kleding wil de klant graag in het weekend de winkel bezoeken.

De VVD fractie is van mening dat voor de periode dat de beperkingen gelden, winkelbedrijven ook op zondag afspraken moeten kunnen maken. De ondernemer evenals de bezoeker moet zelf die keuze kunnen maken. De VVD fractie heeft samen met de fractie van D66 in de raadsvergadering van 4 maart een motie ingediend om dat mogelijk te maken. De raad met uitzondering van de indieners (VVD en D66) heeft tegen de motie gestemd.

Paviljoen Hanzezicht

De gemeenteraad heeft in 2019 naar aanleiding van een motie van VVD en D66 besloten invulling te geven aan een stadsstrand in de omgeving van de Stadsbrug. Het stadsstrand is ingericht. Er wordt volop gebruik gemaakt van deze recreatieplaats. We zijn enthousiast over het initiatief voor het oprichten van het paviljoen Hanzezicht (strand, terras, restaurant, fietsenstaling, parkeerterrein) bij dit stadsstrand. Een paviljoen van toegevoegde recreatieve waarde en mogelijkheden voor Kampen en IJsselmuiden. Daarnaast wordt het strand schoon gehouden, meer veiligheid en toezicht geboden.

Vaccinatie in Kampen

Met grote instemming heeft de VVD fractie kennis genomen van het oprichten van een grote vaccinatietent op het Berghuisplein. Vanaf april kunnen volop vaccinaties worden uitgevoerd zonder belemmeringen. Helaas is er de nodige kritiek op deze locatie. Waarom niet gebruik makend van een bestaande voorziening zoals bijv. sporthal De Reeve of de Stadskazerne? Deze locaties zijn minder geschikt, daarnaast is het belangrijk dat zo snel mogelijk weer gesport kan worden in sporthal De Reeve.

Sanering Brunneper Bongerd

In de commissie  vergadering van maandag 15 februari heeft Harry Bruins (VVD) vragen gesteld over het tijdspad sanering Brunneper Bongerd. Wat is de oorzaak van de lange vertraging sanering bodem Brunneper Bongerd? Wat is het verwachte tijdspad van de sanering? Is er regelmatig overleg met de betrokken belangen groepen? In de raadsvergadering 4 maart volgend op de commissievergadering  heeft het college de mededeling gedaan dat de sanering dit jaar wordt gestart. Wel moet het benodigde extra budget van € 250.000 nog worden gevonden. Maar in ieder geval meer duidelijkheid.

Beent Keulen
VVD fractie.