Afbeelding

DELTA Fiber Netwerk Glasvezel special

· leestijd 4 minuten Partnerbijdrages

Waarom kiezen voor glasvezel?

Voor steeds meer dagelijkse en toekomstige ontwikkelingen is een stabiele internetverbinding nodig. Huishoudens zijn steeds vaker tegelijk online. Denk hierbij aan thuiswerken, online studeren, bestanden downladen, gamen en netflixen.

Met glasvezelinternet kunnen meerdere mensen in een gezin probleemloos online. Glasvezel kan namelijk oneindige hoeveelheden data aan. De uploadsnelheid is gelijk aan de downloadsnelheid. Waar uploaden bij andere verbindingen vaak wel 20 keer langer duurt dan downloaden, is dit bij glasvezel gewoon gelijk.

Glasvezel tot in de meterkast

Iedere woning heeft een eigen glasvezelaansluiting. Deze wordt - in tegenstelling tot bij een coax- of koperaansluiting - niet gedeeld met de buren. Glasvezel heeft daardoor geen last van digitale spitsuren en storingen. Daarom is de verbinding altijd snel en stabiel.

Kosten glasvezel

Een glasvezelaansluiting kost vaak net zoveel geld als een coax- of koperaansluiting, maar heeft wel meer voordelen. Ook zorgt een glasvezelaansluiting vaak voor een meerwaarde van de woning.


Langer thuis wonen door glasvezel

Rube van Poelgeest, expert op het gebied van ICT in de zorg en één van de initiatiefnemers van SpinDok (denktank voor informatietechnologie in de zorg) weet het wel. Hij heeft een paar mooie voorbeelden en argumenten om over te stappen naar glasvezel.

Domotica

“Ouderen willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, en dat kan gelukkig ook steeds vaker. Ik zou er dan wel bij willen zeggen dat een stabiele en snelle internetverbinding noodzakelijk is. Want met alle ontwikkelingen op het gebied van “domotica” -apparaten en toepassingen die via internet mensen helpen- die nu gaande zijn, is dat wel een must.

En daarbij geldt ook, hoe ouder u wordt, hoe groter de kans is dat u met verschillende disciplines in de zorg en zorgverleners te maken krijgt. Denk aan de huisarts, fysiotherapeut of thuis- en mantelzorg. Al deze zorgverleners werken ook met elkaar samen door het elektronisch patiëntendossier. Door die samenwerking kan de zorgverlener de zorg beter afstemmen op de behoefte van de patiënt en verloopt de communicatie beter. En ook een afspraak met bijvoorbeeld de huisarts via beeld-/videobellen is steeds meer aan de orde van de dag. Dat scheelt veel tijd voor beide partijen, en zo is de zorg op afstand toch dichtbij.”

Kunstmatige intelligentie

Misschien heeft u deze vorm van zorg op afstand nog niet nodig, maar er zijn al diverse toepassingen waar u misschien wel gebruik van wilt maken en waarbij de internetverbinding dus ook gewoon goed moet zijn. De zorg maakt bijvoorbeeld steeds meer gebruik van kunstmatige intelligentie. Software en computers helpen steeds vaker bij het stellen van een diagnose. Rube geeft een voorbeeld: “U kunt bijvoorbeeld thuis de bloeddruk laten meten, en deze kan dan worden uitgelezen op de huisartsenpraktijk. Of u heeft een moedervlekje dat u wilt laten checken, ook daarvoor is een app ontwikkeld. Daarbij is het dan van belang dat u een goede internetverbinding hebt, en ook dat de uploadsnelheid in orde is. Er wordt immers informatie naar iemand anders gestuurd.”

Keuzevrijheid en belangrijk voor leefbaarheid dorpen

Mocht u nu denken, het komt er toch wel? Rube zegt: “Daar zou ik niet op wachten, voor u het weet bent u jaren verder of is de aansluiting niet meer gratis zoals nu. Kies dan ook voor de portemonnee en keuzevrijheid. Glasvezel is een betere, snellere en stabielere verbinding voor hetzelfde geld en keuze uit meerdere telecomaanbieders. En glasvezel draagt ook bij aan de waarde van de woning en ook niet onbelangrijk: het draagt bij aan de leefbaarheid en toekomst van dorpen.”


Hoe gaat de aanleg in z’n werk?

Zodra het bouwteam van DELTA Fiber Netwerk een ‘go’ krijgt op de aanleg, starten zij samen met de aannemer de voorbereidende werkzaamheden en zorgen dat de inwoners die een abonnement hebben afgesloten een planning ontvangen.

Op basis van de aanmeldingen maakt de aannemer een technisch ontwerp van het gebied. Er wordt dan onder andere gekeken naar het aantal aansluitingen, de route die gevolgd moet worden om aan te leggen, en naar de planning. Als het ontwerp helemaal klaar is, de vergunningen en afspraken met de gemeente er zijn, kan de aannemer de materialen inkopen en de definitieve planning maken. Vervolgens krijgen de inwoners een brief met meer informatie over de aannemer en de start van de werkzaamheden.

Schouwen

Voordat de werkzaamheden beginnen komt de aannemer langs om te bepalen wat de meest geschikte locatie is voor de aansluiting in de woning. Dit heet schouwen. Als bewoners niet thuis zijn laat de aannemer een kaartje in de brievenbus achter om een afspraak te maken.

Wat gebeurt er met de (voor)tuin?

De aannemer krijgt inzage in de aanwezige infrastructuur doordat ze een KLIC-melding doen bij het kadaster. Zo weten ze waar de leidingen en kabels van het riool en de nutsvoorzieningen liggen. Zelf aangelegde kabels en leidingen in de tuin, bijvoorbeeld voor tuinverlichting of een regeninstallatie, kunnen worden doorgegeven aan de schouwer. Het schouwen gebeurt per adres en is maatwerk.

Wanneer er daadwerkelijk wordt gestart met de aanleg, wordt de glasvezelkabel in de meeste gevallen ‘geschoten’ vanaf de straat naar de gevel. Hiervoor wordt een soort mini-raket gebruikt en hoeft de tuin niet opengemaakt te worden. Indien er moet worden gegraven, zorgt de aannemer ervoor dat alles in oorspronkelijke staat wordt opgeleverd.

De aanleg langs de openbare weg

Het glasvezelnetwerk is een soort spinnenweb dat bestaat uit een hoofdtracé en van daaruit vertakt naar de woningen. De glasvezel wordt aangelegd van woning tot woning. Er wordt een kilometerslange geul langs de openbare weg gegraven. In deze geul komt de mantelbuis te liggen. Vanuit het hoofdverdeelpunt, ook wel POP (Point of Presence) genoemd, worden de glasvezels in de mantelbuizen geblazen. De POP is een soort centrale met elektronische apparatuur waar de internet- en televisiesignalen binnenkomen. Er staan er vaak meerdere in een gebied. Er is altijd één hoofdverdeelpunt dat de overige verdeelpunten voedt. Vanuit het verdeelpunt gaan de glasvezels naar de woningen. Iedere woning krijgt een eigen unieke glasvezelverbinding.

De aanleg naar de woning

Vanuit de openbare weg gaat de mantelbuis naar de woning. Hiervoor wordt altijd het schouwrapport geraadpleegd. De schouwer informeert u hierover. Uiteraard laat de aannemer, als de werkzaamheden gereed zijn, de tuin netjes achter. De aannemer laat een kaartje in de brievenbus achter om te laten weten dat er in de tuin gewerkt is. De woning blijft altijd bereikbaar.

Activering van de glasvezelaansluiting

De laatste stap is het activeren van de glasvezelaansluiting. De aansluiting krijgt een rechtstreekse verbinding met de rest van het netwerk van DELTA Fiber Netwerk. Na het activeren van de aansluiting krijgt de bewoner binnen enkele weken, van de gekozen telecomaanbieder een installatiepakket opgestuurd. De apparatuur voor televisie, internet en/ of telefonie kan nu worden geïnstalleerd door de bewoner of een monteur. Hierna activeert de telecomaanbieder het abonnement. Er kan nu gebruik worden gemaakt van diensten via het razendsnelle glasvezelnetwerk van DELTA Fiber Netwerk.

Op www.gavoorglasvezel.nl/aanleg staat een animatievideo over de aanleg en worden alle stappen uitgebreid uitgelegd.