Sportwensen van mensen met een beperking in kaart gebracht

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

KAMPEN - Ruim 700 inwoners hebben een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan een behoefte-inventarisatie aangepast sporten. De uitnodiging komt van Sportservice Kampen dat meer inzicht wil krijgen in de sport- en beweegbehoefte van mensen met een beperking.

Sportservice doet dat in samenwerking met Loes Boetes, regiocoach aangepast sporten. De gemeente Kampen zegt daarover: ?Met deze inzichten kan Sportservice Kampen hen met een sportwens beter op weg helpen naar geschikte sport- en beweegactiviteiten. Daarnaast kan het sport- en beweegbeleid beter worden afgestemd op het beweeggedrag van inwoners van de gemeente Kampen. Zo kan er bijvoorbeeld een al dan niet aangepaste sportactiviteit worden opgestart, als blijkt dat meerdere inwoners dezelfde sportwensen hebben.?

Sportwethouder Geert Meijering: ?Wij vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen in Kampen sporten en bewegen. Jong en oud, met of zonder beperking. Om dat te kunnen bereiken willen we graag van de sportwensen op de hoogte worden gebracht.?

De vragenlijst is bedoeld voor mensen met een beperking en/of chronische aandoening. Het kan hierbij gaan om een lichamelijke, verstandelijke, visuele of auditieve beperking, een chronische aandoening, stoornis in het autistisch spectrum en/of ADHD. De uitnodiging wordt verzonden naar alle inwoners van 18 tot en met 65 jaar die bekend zijn bij de WMO van de gemeente Kampen en alle kinderen en jongeren tot en met 18 jaar die speciaal onderwijs volgen.

Inwoners die geen uitnodiging hebben ontvangen, maar wel graag individueel sportadvies willen ontvangen, worden tevens uitgenodigd de vragenlijst in te vullen op www.sportservicekampen.nl. Via de button ?onderzoek aangepast sporten' kom je bij de vragenlijst terecht. De vragenlijst kan tot 1 juli 2015 ingevuld worden.

Afbeelding
Geen Rijkssubsidie voor gebiedsontwikkeling 'Bij de Bovenkerk' Algemeen 7 dec., 11:45
Afbeelding
Plannen voor werkschuur op plek voormalige kerk Jehova's Getuigen in het Groene Hart Algemeen 7 dec., 11:42
Afbeelding
Overijsselse Vrijwilligersprijs uitgereikt in Kampen Algemeen 7 dec., 11:39