Afbeelding
Aangeleverd

Wat weten we nu al over de zorgverzekeringen in 2022?

· leestijd 1 minuut Partnerbijdrages

Het is een bewogen jaar geweest voor de zorg. Dat heeft zijn weerslag op de zorgverzekering. Zeker weten in welke mate, kunnen we uiterlijk 12 november bepalen. De meeste zorgpremies voor 2022 zullen op die datum bekend worden gemaakt door de verzekeraars. Het kan heel zinvol zijn om dan eens de tijd te nemen een zorgverzekering vergelijken 2022 te raadplegen, want net als voorgaande jaren zullen ook dit jaar de zorgpakketten van verscheidene verzekeraars best wel wat in prijs variëren. Overstappen naar een andere zorgverzekering is in eerste instantie mogelijk tot en met 31 december.

Stijging zorgpremies
De premies zullen ook dit jaar weer stijgen. Op Prinsjesdag werd bekendgemaakt dat het een stijging van 31 euro ten opzichte van vorig jaar betreft. Verzekeraars zullen uiteindelijk zelf bepalen wat de daadwerkelijke stijging zal zijn. Dat niemand graag te veel betaalt voor een zorgpremie, is in elk geval zeker. Goed onderzoek doen naar de goedkoopste verzekering, kan daarom nog wel eens lonen. Op GoedkoopsteZorgverzekering.nl wordt een fijn overzicht geboden van de voordeligste premies.

Verhoging zorgtoeslag
Tezamen met de zorgpremie zal ook de zorgtoeslag worden verhoogd. De belastingdienst maakt medio november bekend wat de hoogte van de definitieve zorgtoeslag zal zijn. Weet je niet zeker of je recht hebt op zorgtoeslag? Kijk dan even op de website van de Belastingdienst.

Hoogte eigen risico blijft hetzelfde
Het vaste drempelbedrag dat verzekerden kwijt zijn voor zorg uit de basisverzekering, wordt het eigen risico genoemd. De hoogte van het eigen risico wordt jaarlijks bepaald door de overheid. Wanneer u meer kosten maakt dan het gestelde drempelbedrag, vergoedt de zorgverzekeraar de rest. Op 29 juni is door de Tweede Kamer een motie aangenomen over het bevriezen van het eigen risico voor 2022. Het eigen risico zal dus wederom 385 euro bedragen voor de zorg uit de basisverzekering.

Herstelzorg coronaklachten is verlengd
Onder bepaalde voorwaarden krijgen mensen met ernstige klachten en/of beperkingen na een corona besmetting de herstelzorg vanuit het basispakket vergoed. In juli 2020 werd vanuit de basisverzekering herstelzorg na corona aangeboden aan mensen die ernstige klachten ondervonden ten gevolge van COVID-19. In principe gold deze regeling voor één jaar, maar de herstelzorg is uitgebreid naar augustus 2022 in verband met de niet voorziene tweede en derde golf. Wil je weten of je in aanmerking kunt komen voor herstelzorg? Kijk dan op de website van Zorginstituut Nederland.